Financiële crisis bij Donar vult woensdag het vragenuurtje in Stadhuis: ‘Alles op alles voor blijvend spektakel in MartiniPlaza’

nieuws
Foto: Donar

De grote financiële problemen van Donar heeft voor schrik en bezorgdheid gezorgd bij veel fracties in de Groninger gemeenteraad. Naast een roep om financiële steun vragen veel partijen zich af hoe het zover heeft kunnen komen.

De fracties van CDA, VVD, D66, PvdA en de Stadspartij 100% voor Groningen laten weten dat het topbasketbal te belangrijk is voor de gemeente om niet bij te springen nu Donar het financieel moeilijk heeft. “Donar heeft vele Groningers al die jaren veel plezier gebracht”, aldus CDA-fractievoorzitter Jalt de Haan. Collega Amrut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen) vult aan: “Wij kunnen ons geen sportstad voorstellen zonder Donar die uitkomt op de hoog niveau in Nederland de BeNeLux en Europa.”

Het gros van de oppositie vindt dat er gemeentelijke steun moet komen voor de noodlijdende club. Een directe overboeking wordt genoemd, maar ook korting of kwijtschelding van de huur van MartiniPlaza (de gemeente is de enige aandeelhouder) of een renteloze lening of garantstelling worden genoemd. De fracties van D66 en VVD willen dat er haast gemaakt wordt met een dergelijke oplossing: “Welke mogelijkheden ziet het college om Donar nog voor het zomerreces te hulp te schieten, zodat Donar niet omvalt deze zomer en er tijd is voor een gedegen financiële analyse en een duurzame oplossing?”, vraagt VVD-raadslid Rik Heiner zich af.

Tegelijk is er ook kritiek op het gemeentebestuur. Zo vragen D66 en VVD zich af waarom de gemeenteraad niet eerder is geïnformeerd over het gat op de begroting. Heiner schrijft: “Dat de financiële problemen bij Donar veel groter waren dan eerder werd gedacht, was in maart al duidelijk voor het bestuur van Donar. Er is daarna op ambtelijk niveau vanuit de gemeente contact geweest met Donar over financiële ondersteuning, maar het college heeft hierover tot nu geen enkele informatie verschaft aan de raad. Donar is een belangrijke huurder van Martiniplaza, waarvan de gemeente de enige aandeelhouder is en Martiniplaza is de grootste crediteur van Donar.”

Maar dat Donar koste wat kost het hoofd boven water moet kunnen houden, lijkt voor de partijen buiten kijf te staan. De club is volgens de meeste fracties te belangrijk om aan haar lot over te laten. PvdA-raadslid Irene Huitema besluit: “Donar is belangrijk voor Groningen op zowel sportief als maatschappelijk vlak. Volgens een onderzoek van NOS NSF is basketbal een van de snelst groeiende sporten met leden. Met name bij jongeren tussen de 13 en 18. Dit onderstreept voor ons extra het belang van deze club in Groningen.”