Wethouder in gesprek met Forum over opvangen energielasten maar portemonnee wordt niet gelijk getrokken

nieuws
Foto: Johannes Rienks

Het gemeentebestuur is niet van plan om direct de portemonnee te trekken om het Forum te ondersteunen vanwege de verhoging van de energielasten. Dat laat wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) van Cultuur weten.

De Wrede reageert daarmee op vragen van de PVV-fractie. Fractievoorzitter Dennis Ram: “Wij zijn als partij geschrokken over de subsidieaanvraag die het Forum heeft gedaan. De instelling komt 800.000 euro tekort om de energierekening te kunnen betalen. De PVV wil er voor waken dat we als gemeente de pinautomaat worden voor culturele instellingen. Wij willen weten waarom er zo maar extra geld in het Forum wordt gestopt, en of er een nieuw bestuur aan kan treden nu het Forum op het randje van het faillissement balanceert.”

Dennis Ram (PVV): “De bibliotheek wordt gebruikt om de gemeente voor het blok te zetten”
Voor de wethouder kan reageren komt raadslid Rozemarijn Gierkink van de PvdA met een tegenvraag: “Wij zijn benieuwd of de PVV zich bewust is van de verschillende functies die het gebouw heeft, waarbij het gaat om publieke functies die niet commercieel bekeken kunnen worden.” Ram: “Het Forum stelt dat men de abonnementskosten voor bibliotheekbezoekers moet verhogen als er geen extra subsidie komt. We hebben het dus nu over een culturele instelling die de bibliotheek gebruikt om de gemeente voor het blok te zetten. Wij hebben het altijd een hele ongelukkige keuze gevonden om de bibliotheek in het Forum te stoppen. Ook om deze reden, dat de bibliotheek de speelbal wordt van het Forum.”

“De bibliotheek mag geen speelbal zijn”
Gierkink: “Begrijp ik goed dat de PVV een bibliotheek niet als culturele functie ziet?” Ram: “U vraagt nu naar de voorgeschiedenis van het Forum. Aanvankelijk zou de bibliotheek geen onderdeel worden van het gebouw en zou men zelfstandig blijven. Toch is men in het gebouw getrokken. Waarbij de opbrengsten en de exploitatie van de bibliotheek naar het Forum gaan. Als er tekorten zijn, dan wordt daarmee de bibliotheek op het spel gezet. Wij vinden dat zeer ongelukkig. De bibliotheek mag geen speelbal zijn.”

Maria Martinez Doubiani (D66): “Hoe staat de situatie er voor?”
Maria Martinez Doubiani van D66: “Culturele instellingen hebben het de afgelopen jaren erg te verduren gehad. De coronacrisis, en nu de energiecrisis. Veel organisaties hebben het moeilijk. Een plek als het Forum is belangrijk voor de stad. Iedereen komt er samen. Het is de huiskamer van Groningen. Wij willen graag van de wethouder weten hoe de situatie er nu voor staat. En wordt rekening gehouden met gelden uit het Rijk die specifiek voor deze instellingen beschikbaar zijn gesteld.” Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden: “Ik sluit me aan bij D66, en wij willen benadrukken dat bedragen als 800.000 euro; het mag wat ons betreft wel wat minder zijn.”

Wethouder Kirsten de Wrede: “Kunnen organisaties zelf de energielasten opvangen?”
Wethouder De Wrede: “Het is absoluut een flink bedrag. In het kader van de tijdelijke regeling stijgende energielasten zijn we met heel veel organisaties in gesprek over dit vraagstuk. Dus niet alleen met het Forum, maar met heel veel instellingen worden deze gesprekken gevoerd. Daarbij wordt er gekeken hoe de organisaties zelf deze energielasten kunnen opvangen. Daarbij kijken we naar hun reservepositie. Is een organisatie in staat om zelf de kosten te financieren, bijvoorbeeld vanuit de reserves? Daarbij kijken we ook naar de toekomst. De energieprijzen lijken wat af te nemen, maar we moeten er ernstig rekening mee houden dat ze niet op het niveau komen van voor 2022. Dus de intentie is om de dekking te vinden en om waar mogelijk meer inkomsten te genereren.”

“Van een faillissement is geen sprake”
De wethouder vertelt verder: “Er wordt ook een vraag gesteld over een faillissement. Wij herkennen ons absoluut niet in dit beeld. Dat is niet zo. Er is ook geen enkele reden om het bestuur te vervangen. Daar hebben we ook geen invloed op, maar dit is absoluut niet aan de orde. Daarnaast wil ik aangeven dat in november 2020 door deze raad de cultuurnota is vastgesteld. Daarin staan de ambities die we met elkaar hebben. De nieuwe cultuurnota is in ontwikkeling en zal aan de raad worden voorgelegd. De kunstensector is van cruciaal belang voor een aantrekkelijke stad en het welbevinden. Het trekt mensen, het trekt personeel. Cultuur is de voeding van de geest. We hebben geen reden om de koers te veranderen, en waar nodig zullen we blijven ondersteunen.”

Verslaggever Lars Faber maakte een reportage over het onderwerp: