Waterschap Noorderzijlvest 3,5 miljoen in de plus

nieuws
Foto: Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest heeft afgelopen jaar een positief resultaat van 3,5 miljoen euro geboekt. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2022.

Volgens het waterschap tekent zich hetzelfde beeld af als het voorgaande jaar. Er is sprake van meevallers in kapitaallasten, goederen en diensten. Bovendien waren er extra bijdragen van derden voor de verwerking van meer slib en afvalwater. Verder was de belastingopbrengst hoger dan begroot, vanwege hogere WOZ-waarden in het werkgebied. Aan de andere kant waren de personele kosten hoger, onder meer vanwege ziekte en extra inhuur.

Het waterschap stelt voor, ruim een miljoen euro beschikbaar te stellen voor noodzakelijk onderhoud aan vijf bruggen. Geen van die bruggen ligt in de stad.