Raadsfracties manen tot haast met nieuw centraal systeem voor loting aankomende brugklassers

nieuws

De gemeente moet de middelbare scholen in Groningen oproepen haast te maken met een nieuw centraal registratiesysteem voor aankomende leerlingen. Dat vinden zeven oppositiefracties in de Groningse gemeenteraad. De huidige werkwijze, waarbij scholen allemaal hun eigen systeem hanteren, zorgen volgens de partijen voor ongelijke kansen.

Eerder deze maand maakten verschillende ouders via de media melding van kansongelijkheid voor hun kinderen bij de loting voor plekken op Groningse middelbare scholen. De raadsfracties stellen soortgelijke reacties van ouders te hebben ontvangen.

De oorzaak van de problemen is het ontbreken van een centraal registratiesysteem voor aankomende brugklassers. De Groningse scholen lieten dit systeem los, omdat het te duur zou zijn en niet zou voldoen aan de privacywetgeving. In plaats daarvan hanteren verschillende scholen en scholengroepen nu hun eigen systeem richting de basisscholen. Daarbij kunnen ouders een eerste, tweede en derde keuze doorgeven voor de school waar ze hun kind naartoe willen laten gaan. Een groep ouders maakt misbruik van dit systeem, door bij verschillende scholen aan te geven dat deze school hun eerste keuze is. De kinderen van deze ouders komen daardoor veel hoger op de lotingslijst bij meerdere scholen. Ouders die eerlijk zijn over hun voorkeur, maken daardoor veel minder kans op de school waar hun voorkeur naar uitgaat.

De zeven partijen, onder aanvoering van het CDA en D66, zijn ontstemd over de gang van zaken rondom de aanmelding voor het voortgezet onderwijs. “Het voorkomen van kansenongelijkheid is wat onze partijen betreft een belangrijk speerpunt”, schrijft CDA-fractievoorzitter Jalt de Haan, in schriftelijke vragen aan het college. “Een systeem waarin goed geïnformeerde ouders gebruik kunnen maken van de hiaten in het systeem, en zo meer kansen voor hun kinderen realiseren. draagt bij aan de vergroting van de kansenongelijkheid in het onderwijs. Het huidige Groningse aanmeldsysteem is zo’n systeem.”

Het college is bekend met het probleem en beloofde eerder al dat het onderzoek zou doen naar de invoering van een centraal systeem. Zo’n systeem registreert de voorkeuren in één keer, waardoor ouders geen misbruik kunnen maken van de mazen in de regels. Dit onderzoek zou vorige maand met de raad worden gedeeld, maar is er nog steeds niet. De fracties betwijfelen nu of  het gemeentebestuur voldoende urgentie geeft aan de problemen. De zeven partijen roepen het college dan ook op om haast te maken, zodat er voor komend schooljaar wel een centraal registratiesysteem is voor Groningen.

De partijen twijfelen ook aan de integriteit van sommige ouders bij de aanmelding voor basisscholen en pleiten daarom voor eenzelfde soort systeem in het Groningse primair onderwijs. “Ook rondom deze inschrijving doen regelmatig verhalen de ronde over schaduw- en ‘interesselijsten’ waarop leerlingen al voor de afgesproken leeftijdsgrens een plek krijgen”, schrijft De Haan. “Desondanks is ook dit inschrijfsysteem nog niet gerealiseerd.” De partijen willen daarom weten hoe ver de gemeente is met de realisatie voor een dergelijk centraal systeem.