Raad wikt en weegt toekomst ijsbaan Kardinge: behouden, verplaatsen of schrappen?

nieuws
Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de gemeenteraad werd woensdagavond gesproken over de toekomst van Kardinge. Het gemeentebestuur is bezig met plannen voor het gebied waar wonen, zorg, sport en onderwijs samenkomen.

“Eigenlijk is het wel heel mooi om te zien hoe deze vergadering verloopt”, vertelt fractievoorzitter Jalt de Haan van het CDA. “De VVD is heel erg bezig met de belangen om straks goed te kunnen parkeren op het terrein, de Partij voor de Dieren heeft oog voor de bloemen en bijtjes, D66 wil ondernemers een plek geven in de plannen en de PvdA is heel erg bezig met het sociaal-maatschappelijke. En dan vraagt u zich natuurlijk af waar het CDA haar speren op richt.” In de zaal wordt ‘een kerk’ geroepen. De Haan: “Nee, nee. Dat is de ChristenUnie. En ja, dat vind ik ook belangrijk. Maar de ChristenUnie nog meer.”

Vragen
Ondanks de creatieve opening van De Haan is dat wel waar het woensdag over ging. Later dit jaar komt het gemeentebestuur met een plan om Kardinge een impuls te geven. Duidelijk is ook dat deze plannen gebouwd worden op de pijlers van wonen, zorg, sport en onderwijs. Eigenlijk alle partijen zijn het wel eens hoe de plannen worden uitgewerkt. Maar er zijn ook zorgen. Gaan de plannen niet ten koste van het P+R-terrein? Moet er nu beslist gewoond worden op Kardinge? En is een ijsbaan nog wel van deze tijd?

Rik Heiner (VVD): “Kan een ijsbaan ook in het zuiden worden aangelegd?”
Karoline de Groot van Student & Stad: “We krijgen de komende decennia te maken met een dubbele vergrijzing. Het is belangrijk dat we onze eigen inwoners bewegen naar Kardinge. Hoe kunnen we deze plek nu echt aantrekkelijk maken voor de omgeving? De ijsbaan heeft een regionale aantrekkingskracht. Toch moeten we met een nieuwe ijsbaan niet willen concurreren met Thialf in Heerenveen. Dat moeten we niet willen en dat kunnen we ook niet.” Rik Heiner van de VVD: “Welke overwegingen zijn er om de ijsbaan ten noorden van de stad aan te leggen? Waarom niet in het zuiden? Dan komt het de regiofunctie misschien wel veel beter ten goede.”

Amrut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): “Geavanceerde installaties kunnen ecologische voetafdruk verminderen”
Jim Lo-A-Njoe van D66 gaat daar in mee: “Een ijsbaan hebben we nodig. Het voorzien in een regiofunctie. Drenthe heeft geen ijsbaan, dus veel mensen uit Groningen en Drenthe komen naar Kardinge. Wij denken dat Kardinge echter niet een goede plek is. En omdat het een regiofunctie heeft moeten we ook goed kijken of het door de regio gefinancierd kan worden. Dit gemeentebestuur wil heel veel zelf doen, maar we zullen hier echt samen op moeten trekken met partners.” Heiner: “Wel is het belangrijk dat er een 400-meter ijsbaan komt. Dat er geen concessies worden gedaan aan de lengte van de baan. Wellicht kan er ook een hotel bij gebouwd worden.” Amrut Sijbolts van Stadspartij 100% voor Groningen: “Wij zien veel kansen voor een ijsbaan op Kardinge. Door middel van geavanceerde installaties kan de ecologische voetafdruk verminderd worden. En een sporthotel lijkt ons een goed idee, zodat het concept nog aantrekkelijker wordt.”

Bart Hekkema (Partij voor de Dieren): “Twijfels over komst rodelbaan”
De Stadspartij ziet de ijsbaan juist wel op Kardinge. Jalt de Haan van het CDA is het daar mee eens. Hij noemt Kardinge een goed bereikbare plek. Bij de Partij voor de Dieren ligt het verhaal lastiger: “Je hebt het over een ecologische voetafdruk. Met alle kennis van de klimaatcrisis die we nu hebben, vraag je je af of een ijsbaan nog kan”, laat raadslid Bart Hekkema weten. “Tegelijkertijd is schaatsen onderdeel van de nationale volkssport. Maar dingen die we als normaal beschouwen, die moet je misschien toch heroverwegen. Daarnaast hebben we zorgen over het landschap. Kardinge is het Kardingermaar, de Kardingerbult en de Kardingerplas. Dat zou centraal moeten staan. We hebben het over intensivering van functies die impact hebben op de rust in het gebied. Wij zijn niet voorstander om de ijsbaan in te bouwen in de Kardingerbult. Ook hebben wij twijfels over de komst van een rodelbaan. Dat gaat grote gevolgen hebben voor de rust in het gebied.”

Evelien Bernabela (Partij voor het Noorden): “Is wonen in een kwetsbaar gebied wel slim?”
In de plannen gaat het ook over wonen. In de toekomst moet er op Kardinge gewoond kunnen worden. De PVV vraagt zich af waarom dat eigenlijk op Kardinge moet. Kelly Blauw van de PVV vraagt zich af of er geen andere gebieden aangewezen kunnen worden. Evelien Bernabela van de Partij voor het Noorden gaat daar in mee: “Is wonen in zo’n kwetsbaar gebied wel slim? Het betekent meer reuring, maar ook dat er bijvoorbeeld supermarkten komen. Is dat wel goed voor het gebied?” Het CDA wil dat er vooral seniorenwoningen gebouwd gaan worden.

Mbo-campus
De VVD vraagt zich af of de plannen niet ten koste gaan van het P&R-terrein. En er zijn vragen over de mbo-campus die moet gaan verrijzen. Verschillende partijen vinden het belangrijk dat er niet uitsluitend voor mbo gebouwd gaat worden, maar dat er ook juist gekeken wordt naar samenwerking met het hbo en wo. En de partijen zijn benieuwd of de plannen überhaupt betaalbaar zijn.

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “We zijn druk aan het rekenen en tekenen”
Op die laatste vraag is wethouder Rik van Niejenhuis van Wonen duidelijk: “Dat weten we nu nog niet. We zijn op dit moment druk aan het rekenen en tekenen. Aan het eind van dit jaar verwachten we een gedegen plan te kunnen presenteren. Onderdeel daarvan zal ook een financieel overzicht zijn van wat het behelst en inhoudt.” De wethouder geeft aan dat bij de uitvoering van de plannen gekeken wordt naar fondsen en subsidies. Daar zijn al stappen in gemaakt. “Over de mbo-campus. Eigenlijk vind ik dat wel heel mooi. We hebben al een hbo- en wo-campus. En het mbo doet er echt toe. We hebben het mbo de komende jaren keihard nodig. Wel is het zo dat verschillende hbo-opleidingen zich al gemeld hebben, dus er zal sowieso kruisbestuiving plaats gaan vinden, waarbij er samengewerkt gaat worden.”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie): “Een energieneutrale ijsbaan zal niet gaan lukken”
En dan de ijsbaan. Daar is wethouder Inge Jongman van Sport duidelijk over: “In maart 2020 heeft u als raad laten weten dat het heel belangrijk is dat schaatsen en zwemmen tot de basisvoorzieningen behoren. Daarom ben ik ook heel blij met het betoog van het CDA en de Stadspartij. Maar de partijen maken absoluut terechte punten. We moeten goed gaan nadenken hoe we dit het beste aan kunnen leggen. Energieneutraal zal niet gaan lukken, maar hoe kun je het slim inrichten? De warmte van een ijsmachine kun je bijvoorbeeld gebruiken om zwemwater te verwarmen.” Een voorstel van Stadspartij 100% voor Groningen om een werkbezoek te brengen aan Thialf om te kijken hoe ze daar met energie omgaan wordt door de wethouder omarmd. Jongman: “Als we dan toch op reis gaan kunnen we wellicht ook een bezoek brengen aan de ijsbaan in Leeuwarden, waar ze ook met dit vraagstuk aan de slag zijn geweest.”

Wethouder Rik van Niejenhuis: “Balans vinden tussen rust en reuring”
Van Niejenhuis: “Wat er nu op tafel ligt is een hele mooie ambitie. Bij ieder onderdeel in dit plan zullen we af moeten wegen of het past en kan en of het betaalt kan worden. Op de vraag over P&R: dat willen we overeind houden, dat vinden we belangrijk. En op de vragen van de Partij voor de Dieren: je zult balans moeten vinden tussen rust en reuring. Daar doen we onderzoek naar. Willen we plaats geven aan een rodelbaan? Moet er gewoond kunnen worden? Ons standpunt is dat je gemengde stadsdelen moet ontwikkelen: waar gewoond, gewerkt en gestudeerd kan worden. Alleen werken, of alleen wonen, is onprettig. Is niet aantrekkelijk.”