PvdD wil dat kritisch rapport miljoenensteun aan Airport Eelde niet in bureaula verdwijnt

nieuws
Foto: Kas van Zonneveld / Groningen Airport Eelde

Een kritisch onderzoeksrapport van de Noordelijke Rekenkamer over de jarenlange miljoenensteun aan vliegveld Groningen Airport Eelde moet serieus worden genomen en mag niet in een bureaula verdwijnen. Die oproep doet de fractie van de Partij voor de Dieren.

De hoofdconclusie in het onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer is dat de provincies Groningen en Drenthe in 2017 bij de toekenning van een investeringsbudget van 46 miljoen aan Groningen Airport Eelde zijn uitgegaan van te rooskleurige verwachtingen over het aantal reizigers. De bedoeling was dat het vliegveld hiermee zou kunnen uitgroeien tot een succesvol regionaal vliegveld dat op eigen benen zou kunnen staan. Dat is echter niet gebeurd, omdat de voorspelde reizigersstromen niet kwamen opdagen en het bedrag van 46 miljoen in een zwart gat terecht kwam en beide provincies elk jaar forse bedragen moeten bijpassen om de exploitatiekosten op orde te houden.

Meint Kolthof (Partij voor de Dieren): “Het kan niet dat de provincie hier vrijelijk met miljoenen strooit”
Fractievoorzitter Meint Kolthof van de Partij voor de Dieren: “Onze fractie hamert er al jaren op, dat de provincie moet stoppen met de verspilling van miljoenen euro’s aan vliegveld Eelde. Het ruimhartig subsidiëren van vakantievluchten vanaf Eelde staat volledig haaks op alles wat met duurzaamheid heeft te maken. Het kan niet zo zijn, dat de provincie hier vrijelijk met miljoenen strooit terwijl veel Groningers kampen met energiearmoede of zijn aangewezen op Voedselbanken, bushaltes worden gesloten en er veel te weinig geld is voor natuur-, milieu- en dierenbescherming. Dit is de wereld op z’n kop.”

Geen betrouwbaar zich op kostendekkende exploitatie
De Noordelijke Rekenkamer stelt vast dat de provincies te optimistisch zijn over de maatschappelijke baten en ontwikkelingsmogelijkheden van het vliegveld. Zo stelt de rekenkamer dat de plannen met elektrisch vliegen en waterstof weinig geld op zal leveren. Ook concludeert de NRK dat het regionale bedrijfsleven weinig interesse heeft om bij te dragen aan de luchthaven, en lijkt ook de Schiphol Group geen belang te hebben. De NRK trekt daarom de conclusie dat er voor de langere termijn geen betrouwbaar zicht is op een kostendekkende exploitatie van de luchthaven. Dit is wel een voorwaarde om in aanmerking te komen voor het wettelijk vereiste Luchthavenbesluit voor GAE.

“Directie doet alsof haar neus bloedt”
Kolthof: “En de directie van GAE doet alsof haar neus bloedt. In haar nieuwe strategie staat, dat GAE het aantal passagiers wil opvoeren tot de maximale capaciteit van 350.000 per jaar. Op jaarbasis is dit acht keer zoveel als nu. GAE maakt op geen enkele manier duidelijk hoe ze dit doel binnen afzienbare tijd wil realiseren.” Woensdag dient de partij een motie in om de financiële steun aan het vliegveld zo snel mogelijk volledig af te bouwen.