Provincie steunt kunstprojecten, onder meer voor dove kinderen

nieuws
Foto: Joris van Tweel

De provincie Groningen draagt een kleine 40 duizend euro subsidie bij aan het project ‘Als woorden tekort schieten’ voor dove kinderen, jongeren met een taalstoornis en jongeren met problematiek rond de aardbevingen.

Het gaat om een samenwerking tussen podiumkunstenaars, zorgprofessionals en onderzoekers. Het project is bedoeld om jongeren actief mee te laten doen aan cultuur, en bestaat uit vier zogenoemde kunstlabs voor verschillende groepen deelnemers.

‘Zien wie je bent’ richt zich op kinderen tussen 3 en 12 jaar met een taalontwikkelingsstoornis. Begeleiders van SKSG Kinderopvang worden getraind om deze kinderen te begeleiden. Er komt een theaterdocent die 10 workshops geeft en de kinderen bezoeken een theatervoorstelling.

‘Dit zijn wij’ richt zich op dove en slechthorende jongeren van het internaat de Guyotschool in Haren. Ze werken mee aan een expositie in Museum aan de A en volgen een reeks van 20 workshops over het ontstaan van dovenonderwijs in Groningen.

‘Move It!’ is een dans- en muziekvoorstelling door derdejaarsleerlingen van de Guyotschool, in samenwerking met het NNO en Club Guy & Roni. Ze volgen 15 workshops en sluiten af met een voorstelling.

‘Wat als het anders loopt’ is een project met jongeren tussen 16 en 20 jaar, met mentale problematiek uit het bevingsgebied. In samenwerking met theatergroep Het Houten Huis kunnen ze hun eigen verhaal vertellen in de vorm van theater en meedoen aan workshops.