Partij voor de Dieren en D66 willen snelle aanpak vogelgriep en extra steun voor Dierenambulance

nieuws
Foto Bart Zwiers

De gemeente Groningen moet zo snel mogelijk in gesprek met de provincie en de rijksoverheid over een gezamenlijke aanpak van de vogelgriep in de gemeente. Dat vinden de raadsfracties van de Partij voor de Dieren en D66. Ook moet er extra geld komen voor de Dierenambulance Groningen, omdat zij veel extra kosten maken voor het opruimen van dode dieren.

De raadsfracties komen met de oproep, na de berichtgeving over de honderden tot ruim duizend dode vogels in natuurgebied De Onlanden. Volgens de Partij voor de Dieren en D66 moet snel en adequaat gehandeld worden om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Daarvoor moet de gemeente snel in gesprek met de provincie en het Rijk om tot een gezamenlijke aanpak te komen, zo stellen de twee raadsfracties. Vanuit het Rijk en de provincies Drenthe en Groningen is al zo’n aanpak in de maak.

Verder vragen de partijen om extra financiële steun voor de Dierenambulance Groningen. De vrijwilligersorganisatie maakt volgens de PvdD en D66 fors meer kosten dan normaal door de vogelgriep. “De zorg voor de vogelgriep-dieren leidt tot extra werk, meer beschermende pakken, ontsmettingsmiddelen en hogere dierenartskosten”, aldus raadslid Janette Bosma (Partij voor de Dieren). “Daar worden ze niet voor gecompenseerd. Wij vinden het belangrijk om ze hierin te ondersteunen en vragen daarom de wethouder om meer financiële middelen voor de dierenambulance om verdere verspreiding te voorkomen.”

De afgelopen dagen lijkt zich in De Onlanden een ramp te voltrekken. In een paar dagen tijd trof Natuurmonumenten een duizendtal dode vogels aan in het natuurgebied. OOG publiceerde dinsdagmiddag een video over de situatie in het natuurgebied aan de rand van Stad. Deze is hieronder te zien. In dit artikel is meer te lezen over het grote aantal dode vogels in De Onlanden.