Kloof tussen rijk en arm moet in 20 jaar verminderen

Het stadsbestuur wil de komende 15-20 jaar de kloof tussen de bewoners van de noordelijke wijken en de rest van de gemeente verminderen. Het noorden van de stad is één van de, door het kabinet aangewezen, aandachtsgebieden. De bestaanszekerheid, inkomenspositie en maatschappelijke deelname van de bewoners moet daar verbeteren.

Wethouder Eelco Eikenaar wil dat doen door  stress te voorkomen, de onzekerheid te verminderen en zo rust te creëren. Hulp in de wijken moet dichtbij en duidelijk herkenbaar zijn en de dienstverlening moet makkelijk  toegankelijk zijn. De organisaties moeten van elkaar weten wat ze doen. In de noordelijke wijken worden, omdat de achterstand daar het grootst is , extra investeringen gedaan.

De kern van armoede is een tekort aan geld, maar dat gaat vrijwel altijd gepaard met problemen op andere gebieden. Oplossingen vragen daarom vaak om een aanpak waarin ieders deskundigheid wordt gebruikt om weer perspectief te bieden. Wijken en dorpen in de gemeente moeten meer samenwerken. De inwoners moeten ervan op aan kunnen dat de overheid te vertrouwen is en dat de overheid de inwoners vertrouwt. Dat schrijft de wethouder aan de gemeenteraad.

Na gesprekken met de raad, inwoners en organisaties moet in december van dit jaar een concreet plan op tafel liggen.