Groningen dringt aan: ‘Groningenveld moet op 1 oktober hoe dan ook dicht’

nieuws
Foto: Provincie Groningen

Het Groninger gasveld moet absoluut per 1 oktober sluiten. Dat schrijven de Groningse overheden in hun advies aan staatssecretaris Vijlbrief op het vaststellingsbesluit voor het gasjaar 2023-2024. Volgens de regio moet dit een eerste stap zijn in herstel van vertrouwen in het aardbevingsgebied.

Vijlbrief heeft volgens de provincie drie mogelijkheden: sluiting van het veld per 1 oktober en het openhouden van elf of vijf productielocaties. Als deze vijf locaties open zouden blijven, zou er nog minimaal 1,5 miljard kubieke meter gas moeten worden gewonnen. De Gasunie (Gasunie Transport Services) wil dat graag, omdat het denkt dat er anders tekorten zouden ontstaan tijdens koude winters of leveringsproblemen met buitenlands gas. Maar volgens ‘Groningen’ gaan de inwoners van de provincie nu al uit van de sluiting van de gasvelden per 1 oktober.

Naast de sluiting van de gasputten vinden de provincie, de tien Groninger gemeentes, de Veiligheidsregio en de waterschappen dat Vijlbrief zijn verplichting na moet komen om gebouwen die niet aan de veiligheidsnorm voldoen op te nemen in de versterkingsopgave. “Groningen heeft een mensgerichte en gebiedsgerichte benadering nodig, waarbij onaanvaardbare verschillen worden weggenomen. Er moet een grotere rol zijn voor de eigenaar of bewoner en aandacht voor de sociale gevolgen van de versterking. De regio ziet dit onvoldoende terug in de kabinetsreactie op het rapport van de enquêtecommissie.”

Daarnaast pleiten de Groninger overheden voor meer geld voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) om schade rechtvaardig en ruimhartig te vergoeden, ook buiten de aansprakelijkheid van NAM. Daarnaast moet er niet over elke individuele schade worden gediscussieerd wanneer er sprake is van meerdere schades aan één gebouw.