“Gemeentebestuur zou er goed aan doen om het halsstarrige betaald parkeerbeleid te herzien”

nieuws
Foto: Joris van Tweel

In de gemeenteraad wordt woensdag aandacht besteed aan het betaald parkeerbeleid. Aan de vooravond roepen verschillende partijen het gemeentebestuur op om het beleid te herzien.

In de raad is de afgelopen periode al veel aandacht geweest voor het betaald parkeren. Reden voor de fracties van de VVD, Stadspartij 100% voor Groningen, CDA, Partij voor het Noorden en de PVV om een debat over het onderwerp te voeren. Terecht ook, zo vinden de partijen. De afgelopen maanden is er veel commotie ontstaan en heeft een actie zelfs tot duizend handtekeningen tegen betaald parkeren geleid. Bewoners geven aan dat zij onvoldoende in de plannen mee zijn genomen, en ook zien zij geen nut en noodzaak voor het invoeren. Bewoners in de wijk Hoornse Meer zijn ook zo teleurgesteld dat zij het vertrouwen in de politiek kwijt zijn.

Amrut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): “Er zijn afspraken gemaakt over draagvlak en maatwerk”
Raadslid Rik Heiner van de VVD: “Het lijkt wel alsof betaald parkeren een melkkoe is in plaats van voor het oplossen van een probleem.” Fractievoorzitter Amrut Sijbolts van Stadspartij 100% voor Groningen vult aan: “In de in 2017 vastgestelde parkeervisie hebben we afgesproken dat er ruimte is voor draagvlak en maatwerk. Wat ons betreft valt regentenpolitiek, wij weten wat goed voor u is, zoals dat nu gebeurt, daar niet onder.”

Dennis Ram (PVV): “Gemeentebestuur is blind voor de belangen van onze inwoners”
Andere partijen maken zich zorgen over de onrust. Etkin Armut van het CDA: “We zien in Corpus den Hoorn en Hoornse Meer wat voor onrust er ontstaat als je betaald parkeren invoert zonder draagvlak. Het gemeentebestuur zou er goed aan doen dit halsstarrige beleid te herzien.” Dennis Ram van de PVV: “Dit linkse college heeft klimaat-oogkleppen op en is blind voor de belangen van onze inwoners, gezinnen die hun auto gewoon nodig hebben.”

Bij het debat woensdagavond is er ruimte voor inspraak. Bewoners die hun mening willen geven kunnen zich tot dinsdagavond 21.00 uur aanmelden als inspreker via deze website.