Hoornse Meer is vertrouwen in politiek kwijt: “Duizend handtekeningen, maar je beukt tegen een betonnen muur”

nieuws
Foto: FranckinJapan via Pixabay

De wijk Hoornse Meer is faliekant tegen de invoering van betaald parkeren in de wijk. Het gemeentebestuur zegt dat met de invoering problemen worden opgelost. Het gevolg is dat bewoners in de wijk het vertrouwen in de politiek helemaal kwijt zijn.

“De teleurstelling is groot”, vertelt Elly Hohé van de wijkvereniging Hoornse Meer. “We hadden het idee dat we nog in gesprek waren. Dat we nog aan knoppen konden draaien. Maar het is gewoon beklonken. We hebben er mee te dealen. En hoe dit proces verlopen is dat heeft het vertrouwen in de politiek niet groter gemaakt, om het maar even netjes te zeggen.” Vanaf 1 maart wordt betaald parkeren ingevoerd in de wijken Hoornse Meer en Corpus den Hoorn. Een besluit dat door de gemeenteraad werd genomen in 2021 ten tijde van de coronacrisis.

“Duizend handtekeningen kon de wethouder niet negeren”
Hohé: “De communicatie is slecht geweest. Lange tijd waren wij niet op de hoogte van het besluit. Eind vorig jaar kregen we een brief toegestuurd waarin het betaald parkeren werd aangekondigd. De stemming in deze brief zou je als holadijee kunnen omschrijven. Wij moeten vooral blij zijn dat dit wordt ingevoerd omdat er problemen mee opgelost worden. Maar wij zijn niet blij. Er is in de wijk direct een handtekeningenactie gestart, waarbij in een aantal dagen tijd al duizend krabbels waren opgehaald. Dat kon het gemeentebestuur niet negeren, en daarop werden we uitgenodigd voor een gesprek met de wethouder.”

“De wethouder baseert zich op vijf klachten”
En dat gesprek zit Hohé niet lekker: “Ik ben echt teleurgesteld in GroenLinks. De wethouder vertelt constant weer, dat als het in onze wijk niet ingevoerd wordt, dat er een waterbedeffect ontstaat. Sorry, maar ik kan dat woord niet meer horen. En het klopt ook niet, want er is hier geen probleem. Er zijn in de wijk metingen uitgevoerd, en daaruit blijkt dat er geen overlast is. De wethouder zegt van wel, waarbij hij zich baseert op vijf klachten die zijn binnengekomen. Vijf klachten! En als je dan goed gaat kijken, dan zou je kunnen zeggen dat er overlast is in de L.M. van Noppenstraat, bij het Martini Ziekenhuis. Daar parkeren personeelsleden en bezoekers van het ziekenhuis wel eens hun auto. Maar in de rest van de wijk speelt het niet. Ook niet op hoogzomerse dagen als het Hoornsemeer in trek is.”

“Het is een langspeelplaat die helemaal grijs wordt gedraaid”
Eind vorig jaar kwamen verschillende politieke partijen, waaronder VVD, Stadspartij 100% voor Groningen, CDA, PVV en Partij voor het Noorden in het verweer, waarbij voorgesteld werd om het besluit uit te stellen. Dat voorstel werd weggestemd. “De houding is star. De hakken staan in het zand. En iedere keer weer hoor je de argumenten die ik zojuist benoemde. Als een langspeelplaat die helemaal grijs gedraaid wordt. Om gek van te worden. Het lukt niet om in gesprek te gaan. En het betekent dat wij uiteindelijk met lege handen staan. Ik denk dat de uitspraak van de wethouder van afgelopen woensdag heel exemplarisch is. Toen hij geërgerd aan de VVD liet weten dat hij enkel het raadsbesluit uitvoert, en dat men het College dat niet kwalijk kan nemen. En dat is precies wat het is. We hebben verschillende professionals in de arm genomen om te kijken wat we hier aan kunnen doen. Nou ja, dus niks. Want het is een besluit waar indertijd een politieke meerderheid voor was te vinden.”

“Het is een melkkoe”
Het betaald parkeren dat op 1 maart wordt ingevoerd in de Hoornse Meer en Corpus den Hoorn maakt deel uit van de zogeheten derde en laatste schil. Met de maatregel wil het gemeentebestuur de parkeeroverlast laten verdwijnen. “Je kunt je afvragen hoe erg het is. Voor een bewonersvergunning betaalde je vorig jaar 50,76 euro. Dit jaar 51,10. Voor een tweede bewonersvergunning ging het vorig jaar om 101,52, dit jaar om 102,20. De verwachting is dat de prijzen jaar op jaar zullen stijgen. Wij zien dit middel als een melkkoe. Een melkkoe die ook nodig is omdat de hondenbelasting is afgeschaft. Dit is er voor in de plaats gekomen.”

“Uiteindelijk beuk je met je hoofd tegen een betonnen muur”
Om het tij te keren werd door de bewoners een alternatief voorstel gelanceerd om betaald parkeren in te voeren op werkdagen tussen 10.00 en 14.00 uur. “Het werd onder het tapijt geveegd. We hebben het over een hele starre houding, waar geen beweging in is te krijgen. En men erkent dat de communicatie geen schoonheidsprijs verdient. Maar dit is gewoon een voorbeeld van niet voor rede vatbaar zijn. Wat we nu gaan doen? Onze mogelijkheden zijn beleidstechnisch uitgeput. Er wordt wel nagedacht over ludieke acties. Om bijvoorbeeld een protest of een demonstratie te organiseren. Maar ik ben bang dat het weinig zal gaan helpen. Uiteindelijk beuk je met je hoofd tegen een betonnen muur. Er wordt een probleem gecreëerd dat er niet is, en de autobezitter is daar de dupe van. Automobilistje pesten noem ik het. Maar dat komt GroenLinks goed uit, want die ziet liever nergens meer een auto.”