Bewoners noemen plannen gemeente om drempel te plaatsen bij De Poffert niet toereikend

nieuws
Foto: Hardscarf via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

De gemeente Groningen is van plan om een drempel aan te leggen tussen Westpoort en De Poffert. Bewoners uit het gehucht noemen de plannen echter niet toereikend.

“Het plan is nu om de drempel precies halverwege te plaatsen tussen De Poffert en het industrieterrein”, vertellen buurtbewoners. “De bedoeling is dat er een drempel komt over de volledige breedte van de weg, zoals je bijvoorbeeld ook op de Johan van Zwedenlaan terugvindt. Maar wij zijn er niet blij mee. In De Poffert hebben we te maken met te hard rijdend verkeer. Deze drempel gaat dat probleem niet oplossen, omdat de drempel te ver weg is. Het plan is niet toereikend.”

Drempel bij het kombord?
De bewoners leggen verder uit: “Als je deze drempel gepasseerd bent, dan is het nog drie- tot vierhonderdmeter voor je in De Poffert bent. Kortom, de accelaratie zit er dan al weer flink in. Wat ons betreft zou het veel logischer zijn om de drempel meer richting het kombord te plaatsen. Dan heeft het effect.”

“Plan is niet adequaat”
Met de gemeente wordt al een lange tijd gesproken over de oplossingen voor de verkeersproblematiek. “Die gesprekken verlopen heel prettig. We spreken met het Turboteam van de gemeente, en die samenwerking is heel goed. Maar we zoeken nu toch de media op, omdat we vinden dat we niet gehoord worden. Het plan dat nu op tafel ligt is niet adequaat genoeg. Ik verwees al even naar de Johan van Zwedenlaan. Daar liggen twee drempels achter elkaar. Dan word je wel gedwongen om snelheid te minderen. Maar met het plan van één drempel zien we dat hier niet zitten, waardoor we nog even ver van huis zijn als eerder.”

Gevaarlijke situaties
In De Poffert wordt al jaren geklaagd over gevaarlijke situaties door te snel rijdend verkeer. In het buurtschap geldt een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur, maar in de praktijk houdt nagenoeg geen enkele automobilist zich hier aan. Dat resulteerde in augustus nog in een zwaar ongeluk, waarna de bewoners opnieuw hun onvrede uitten. De bewoners boden Broeksma vorig jaar juli een enquête aan, waarin ze verkeerswethouder vragen om met een oplossing te komen. Broeksma liet eerder al weten dat er binnen de bebouwde kom van het buurtschap weinig verkeersmaatregelen mogelijk zijn. De weg kan er niet verder worden versmald en drempels zorgen voor teveel trilling. Maar buiten de bebouwde kom kan dat wel, zo blijkt uit aanvullend onderzoek.

In januari 2019 stelde de SP al vragen over de situatie in De Poffert: