11.000 inwoners spreken zich uit: ‘Lelylijn moet snel zijn en weinig natuurschade opleveren’

nieuws
Foto Andor Heij

De Lelylijn moet gaan zorgen voor een snellere spoorverbinding tussen Noord-Nederland en de Randstad, maar de natuur mag zo min mogelijk last hebben van de nieuwe verbinding. Dat is de uitkomst van een online burgerraadpleging over de plannen voor het snelle spoor tussen Groningen en de Randstad, waar zo’n 11.000 inwoners aan deelnamen.

De resultaten van het participatietraject werden maandagmiddag aangeboden aan het kabinet (Staatssecretaris Vivianne Heijnen) door het projectteam Lelylijn (een samenwerking van de rijksoverheid en de regionale overheden van Noordelijk Nederland) in de monumentale stationshal van het Hoofdstation.

“Het doet mij goed dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om de raadpleging in te vullen en hun ideeën over de verbinding hebben doorgegeven”, vertelt Vivianne Heijnen, staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat. “Met dit onderzoek hebben we de keukentafel met de tekentafel verbonden en dat is van onschatbare waarde. Ik vind het heel belangrijk om te weten wat inwoners willen, wat ze verwachten en waar hun zorgen zitten. Ik zal deze uitkomsten dan ook zeker meenemen in de verdere uitwerking van de plannen.”

De online raadpleging stelde inwoners niet de vraag of zij voor of tegen de Lelylijn zijn, maar bood ruimte om voorkeuren, zorgen en ideeën te delen met de overheid. Vanaf begin februari konden geïnteresseerden aangeven hoeveel stations er aan de lijn moeten liggen, hoe vaak een trein moet stoppen en hoe lang een reis tussen Groningen en Amsterdam zou mogen duren.

Lelylijn moet snel en groen

De deelnemers aan het onderzoek (in totaal deden zo’n 11.000 mensen mee) werden onderverdeeld in drie groepen: inwoners uit heel Nederland, inwoners uit Noord-Nederland en alle deelnemers bij elkaar. Volgens de onderzoekers leverden de uitkomsten geen grote verschillen op.  Noord-Nederland vindt dat de Lelylijn voornamelijk belangrijk is voor het stimuleren van een fijne baan, goede bereikbaarheid en een sterke economie. Bij de representatieve groep Nederlanders scoort het stimuleren van de trein ten opzichte van de auto en het vliegtuig hoger.

Wel denken de onderzoekers dat juist mensen die gebruik willen maken van de verbinding of zorgen hebben over de lijn de raadpleging hebben ingevuld. Zo hebben mensen minder de voorkeur voor een snelle lijn als dit tot veel overlast leidt voor omwonenden en er niet of nauwelijks tussenstations zijn tussen Groningen en Amsterdam.

Commissaris van de Koning René Paas zegt daarover: “Een snelle Lelylijn met respect voor de natuur en behoud van de regionale identiteit: dat is een gedeeld beeld uit de raadpleging. Uit de raadpleging blijkt ook dat de verschillen ‘hoe mensen over de Lelylijn denken’ tussen inwoners uit het Noorden en uit de rest van Nederland niet groot zijn. De Lelylijn zou wel eens dé verbinding kunnen zijn tussen het Noorden en de rest van Nederland en vice versa.”

Voorkeursvariant in 2024

De uitkomsten en ideeën worden meegewogen in de verschillende alternatieven die voor de Lelylijn worden uitgewerkt. Per mogelijk tracé worden de voor- en nadelen in kaart gebracht.  Doel is dat rijk en regio in het najaar van 2024 samen een voorkeursvariant hebben vastgesteld waarvoor de bijbehorende financiering is gevonden.