Twee nieuwe ‘beleefroutes’ voor fietsers tussen Stad en Assen

nieuws
Foto via Provincie Groningen

‘Meanderen om de Groene As’. Zo heet het tweetal nieuwe ‘beleefroutes’ voor fietsers tussen de stad Groningen en Assen.

Beide routes lopen langs doorfietsroute De Groene As. De routes zijn eigenlijk één lange route van tachtig kilometer, opgedeeld in twee etappes die in de twee provinciehoofdsteden beginnen. De ene etappe voert fietsers langs de westzijde van de A28 en het Noord-Willemskanaal, de andere langs de oostzijde. Fietsers kunnen bij De Punt nog beslissen om van ‘kant’ te wisselen.

Voor de routes haalde filmmaker Anke Teunissen verhalen op over het eeuwenoude beekdallandschap met de polders, meren en landgoederen. Onderweg krijgen fietsers op bijzondere plekken informatie en vertellen acht filmportretten het verhaal van de plek.

De fietsroutes zijn een project van de provincies Groningen en Drenthe, bedoeld om de doorfietsroute ‘De Groene As’ tussen Stad en Assen onder de aandacht te brengen. De beleefroutes zijn beschikbaar via Shary.nl of in de gratis Shary app.