Rapport: aannames vliegveld Eelde te rooskleurig, lonende exploitatie onwaarschijnlijk

nieuws
Foto: Groningen Airport Eelde

De noordelijke rekenkamer constateert dat de provincies Groningen en Drenthe in 2016 over vliegveld Eelde een te rooskleurige analyse opstelden. De aannames over passagiersaantallen waren te optimistisch. Provinciale Staten en de gemeenteraden konden zo moeilijk ‘nee’ zeggen tegen het verzoek om in de luchthaven te investeren. Zij besloten om gezamenlijk voor tien jaar 46 miljoen euro in de luchthaven te steken.

Het zogeheten routefonds was belangrijk, met  10 miljoen euro wilde de luchthaven nieuwe vliegbestemmingen vinden. In twee jaar tijd werd zo’n  7 miljoen euro aan routeontwikkeling uitgegeven. De nieuwe bestemmingen zijn inmiddels geschrapt en het routefonds is opgeheven. De strategie van de luchthaven om meer vluchten binnen te halen is daarmee mislukt. GAE werkt op dit moment aan nieuwe toekomstplannen en wil innovatie en verduurzaming van de luchthaven. Er is geen onafhankelijk advies ingewonnen om de haalbaarheid hiervan te beoordelen. De Noordelijke Rekenkamer heeft wel externe expertise ingehuurd en die deskundigen verwachten dat de plannen van de luchthaven een geringe slagingskans hebben.

De aandeelhouders willen de luchthaven in stand houden. Het vliegveld zou de regionale economie versterken en belangrijk zijn voor de traumahelikopter, donorvluchten en luchtvaartopleidingen. Er wordt getwijfeld aan de noodzaak om hiervoor een luchthaven van deze omvang open te houden.  GAE en de aandeelhouders willen het Rijk bewegen om (een deel van) de kosten op zich te nemen. Het Rijk heeft aangegeven dit niet van plan te zijn.

De Noordelijke Rekenkamer beveelt aan om de nieuwe toekomstplannen van GAE te toetsen op haalbaarheid. Daarnaast adviseert de Rekenkamer een kosten-batenanalyse uit te voeren om zicht te krijgen op de meerwaarde van de luchthaven. Verder moet worden uitgezocht of het nodig is om GEA in stand te houden.