PvdA wil criminelen van bedrijventerreinen krijgen, zodat er weer bedrijven in de panden kunnen

nieuws
Agenten doen een inval in een bedrijfspand aan de Duinkerkenstraat - Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Hoe krijg je meer ruimte op de Groningse bedrijventerreinen? Zorg eerst eens dat alle criminelen die er zitten van de terreinen verdwijnen. Deze toevoeging wil de raadsfractie van de Partij van de Arbeid graag terugzien in de Groningse Economische Agenda voor de komende drie jaar.

“We moeten twee vliegen in één klap slaan. Criminaliteit tegengaan, én bedrijventerreinen beter gebruiken”, vertelt PvdA-raadslid Rico Tjepkema. “Groningen groeit en veel Groningers hebben werk nodig. Op bedrijventerreinen is de ruimte schaars, terwijl nieuwe bedrijven daar juist een plek nodig hebben. Als we die illegale praktijken aanpakken, komt er meer plek voor bonafide bedrijven en dus meer werkgelegenheid.”

In de Economische Agenda waar woensdag over wordt gestemd, zet het college in op de ontwikkeling van nieuwe bedrijfslocaties, door de voorraad aan beide zijden van de Stad (Westpoort en Meerstad) uit te breiden. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in het Stationsgebied, het Europapark, Corpus den Hoorn en het verbeteren van de andere bedrijventerreinen in de gemeente.

Dat laatste kan volgens de PvdA onder meer gedaan worden door slimmer om te gaan met de ruimte die er is. “Bedrijven hebben behoefte aan ruimte op bedrijventerreinen”, vervolgt Tjepkema. “Tegelijkertijd is in Groningen beperkte ruimte voor die bedrijven om zich te vestigen. Daarom moeten we kansen zoeken voor bedrijven in onze gemeente en daarbij goed omgaan met de ruimte die we hebben.”

Tjepkema leest naast de Economische Agenda ook het rapport ‘Groningse praktijken’, waaruit blijkt dat Groningse bedrijventerreinen een aantrekkingskracht hebben op criminaliteit. Volgens het raadslid houden criminelen daarmee plekken bezet die anders kunnen worden gebruikt door gezonde bedrijven. De gemeente moet daarom extra onderzoek gaan doen naar illegale praktijken op bedrijventerreinen en vervolgens actie ondernemen om ze uit de bedrijfspanden te verdrijven. Tjepkema: “De rotte appels eruit pikken en plannen maken voor herstructurering.”