Politieke fracties pleiten voor beschikbaar stellen naschoolse opvang De Wingerd Hoogkerk

nieuws
De Wingerd Google streetview

Er moet naschoolse opvang beschikbaar worden gesteld voor leerlingen van VSO De Wingerd aan De Verbetering in Hoogkerk. De fracties van CDA, D66, SP, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, Partij voor het Noorden, PVV en Partij voor de Dieren pleiten hiervoor. Daarmee is er een meerderheid.

Op De Wingerd is momenteel geen naschoolse opvang beschikbaar, terwijl hier bij ouders en kinderen wel behoefte aan is. Dat er geen naschoolse opvang is, heeft te maken met de manier van financiering. De Wingerd biedt speciaal onderwijs. De kinderen op deze school kunnen vaak niet binnen reguliere BSO’s opgevangen worden. De Wingerd wil de opvang daarom op school organiseren, maar de gemeente wilde dit in eerste instantie niet financieren, omdat het volgens het gemeentebestuur niet past binnen de afgesproken financiering van de jeugdzorg.

Jalt de Haan (CDA): “Het is oneerlijk dat het wel goed geregeld is in het regulier onderwijs”
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft laten weten dat de buitenschoolse opvang wel met extra ondersteuningen betaald kan worden vanuit de Jeugdwet en vanuit de Wet langdurige zorg. Het betekent echter wel dat er op de korte termijn geen oplossing is. CDA-fractievoorzitter Jalt de Haan: “Het is essentieel dat kinderen zich sociaal en emotioneel kunnen ontwikkelen door met andere kinderen te spelen na schooltijd. Het is oneerlijk dat dit wel goed geregeld is voor het regulier onderwijs, terwijl dit voor de Wingerd nu niet lukt. Daarom zijn we blij dat een meerderheid van de gemeenteraad vindt dat er nu wat moet gebeuren tot er een structurele oplossing is.”

Mirjam Gietema (D66): “Zorg en ontwikkeling van kinderen moet centraal staan”
Mirjam Gietema is raadslid voor D66: “Er is een onrechtvaardige situatie ontstaan voor de ouders en de kinderen en dat is niet acceptabel. Niet de discussie tussen het College en het Ministerie moet centraal staan, maar de zorg en ontwikkeling van de kinderen. Bovendien hadden ouders erop gerekend dat na de herfstvakantie kon worden gestart met naschoolse opvang. Toen dit niet bleek te lukken zorgde dit voor grote teleurstelling. We zijn blij dat we nu een aantal maanden later alsnog een oplossing lijken te hebben gevonden voor de ouders en kinderen.”

De motie wordt woensdag behandeld tijdens de gemeenteraadsvergadering.