Nieuwe regels voor subsidie Waardevermeerdingen uitgesteld tot begin oktober

nieuws

De huidige regels voor de subsidie Waardevermeerdering, de compensatieregeling voor de trage afhandeling van aardbevingsschade door gaswinning uit het Groningenveld, blijven gelden tot 9 oktober van dit jaar.

Dat maakte staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw dinsdagmiddag bekend, in een brief aan de Tweede Kamer.

Vijlbrief kondigde in november aan dat de regels voor de populaire energiesubsidie, waarbij inwoners die voor minstens duizend euro schade geleden hebben een subsidiebedrag van maximaal vierduizend euro kunnen aanvragen voor energiebesparende maatregelen, per 1 juni zou worden gewijzigd. Op dat moment zouden alleen inwoners die meer dan een jaar moeten wachten op een schadebesluit van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) nog in aanmerking komen voor de subsidie.

Maar volgens Vijlbrief hangt de toekomst van de Waardevermeerderingsregeling samen met de kabinetsreactie op het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen voorbereid. “Omdat de maatregelen die daarin worden uitgewerkt in samenhang moeten worden bezien met de regeling, is het niet wenselijk om de huidige Waardevermeerderingsregeling per 1 juni te wijzigen”, aldus de staatssecretaris.

Daarom wordt de huidige regeling in ongewijzigde vorm verlengd tot 9 oktober 2023. Volgens Vijlbrief zit er op dit moment nog 43 miljoen euro in de subsidiepot, nadat deze in november met 42 miljoen euro werd opgehoogd. De staatssecretaris doet daar nu nog eens vijf miljoen euro bij.