Nieuwbakken partijen BBB en Student en Water krijgen plek in beoogde coalitie Noorderzijlvest

nieuws
Foto: waterschap Noorderzijlvest

De beoogde coalitie in waterschap Noorderzijlvest gaat onder andere bestaan uit de nieuwe partijen BBB en Student en Water. Dat heeft informateur Cora-Yfke Sikkema dinsdag laten weten.

Voor Sikkema zit de taak er ook op. De afgelopen periode sprak ze met de verschillende partijen. Uit die gesprekken is naar voren gekomen dat het verstandig is om voor een brede coalitie te gaan met ook ruimte voor de oppositie. ““De coalitie die in mijn ogen als eerste nader verkend moet worden bestaat uit de drie basispartijen, aangevuld met twee partijen die natuur in de brede zin van het woord centraal stellen”, vertelt Sikkema. “Ik adviseer daarmee aan Water Natuurlijk, als de grootste fractie in het algemeen bestuur, te gaan formeren met Water Natuurlijk, BBB, PvdA, Geborgd Natuur en Student en Water.”

“Meer ruimte voor de oppositie in vergelijking met afgelopen bestuursperiode”
Volgens de informateur wordt er met deze samenstelling ook recht gedaan aan de stem van de kiezer. Uit de gesprekken is Sikkema duidelijk geworden dat de groene stem de meerderheid heeft in het algemeen bestuur en dat daarnaast de opkomst van BBB zwaar weegt. Voorts laat Sikkema weten dat het debat in het algemeen bestuur wat scherper mag zonder dat men het algemeen belang uit het oog verliest. “Er mag meer ruimte voor oppositie zijn dan in de afgelopen bestuursperiode. Blauwe Omgevingsvisie en Waterbeheerprogramma blijven leidend. Uit de informatieronde blijkt dat er brede steun is om door te werken aan de ambities uit de eerder vastgestelde Blauwe Omgevingsvisie en de programmering van het Waterbeheerprogramma 2022-2027.”

Omgeving betrekken
Nu de taak van de informateur er op zit kan begonnen worden met de formatie. Sikkema adviseert de formerende partijen na te denken over de manier waarop Noorderzijlvest de omgeving wil betrekken bij besluiten die het waterschap neemt. “Alle vijf genoemde partijen willen immers meer aandacht voor participatie,
communicatie en informatie. Meer specifiek ook gericht op jongeren, die de toekomst hebben”, aldus Sikkema.