Milieugevolgen voor Stadshavens neutraal tot positief

nieuws
Impressie: KCAP

De milieueffecten van de herontwikkeling van het gebied Stadshavens zijn over het algemeen neutraal of positief. Dat blijkt uit het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage.

De gemeente had de commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen. De gemeente wil het gebied Stadshavens langs het Eemskanaal herontwikkelen. Het wordt een wijk met ruimte voor wonen, werken en voorzieningen, waaronder een nieuw park bij de Deense Haven. Door de gefaseerde ontwikkeling is nu nog niet bekend hoe het gebied er uiteindelijk uit gaat zien. Wel wil de gemeente dat Stadshavens modern, duurzaam, gezond en groen wordt. Voordat een besluit over het plan wordt genomen, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Het rapport beschrijft goed welke milieueffecten optreden bij de bouw van Stadshavens. De effecten zijn vooral neutraal of positief. Zo verbeteren de bodemkwaliteit en de bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers. Bovendien zijn er kansen voor verbetering van de biodiversiteit en de openbare ruimte en voor aanpassing aan klimaatverandering.

Bij het verder uitwerken van de plannen blijft volgens de commissie wel aandacht nodig voor bijvoorbeeld mobiliteit, biodiversiteit en geluidhinder.