Gemeentebestuur herkent zich niet in kritiek plastictaks Koningsdag: “Er is uit den treure contact geweest”

nieuws
Foto: Pixabay (CCY 0.0)

Het gemeentebestuur herkent zich niet in de kritiek van Koninklijke Horeca Nederland dat eenzijdig besloten is om een plastictaks bij de horeca neer te leggen. Volgens wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Evenementen is er sinds de herfst van 2021 diverse keren met elkaar gesproken.

Molema reageerde daarmee op vragen van de fracties van VVD en Stadspartij 100% voor Groningen. Fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Het is belangrijk dat we van Koningsnacht en -dag een bruisend feest gaan maken voor iedereen. De horeca heeft de afgelopen jaren vanwege de coronacrisis vele klappen gehad en daarom zijn zij gebaat bij een meedenkende en faciliterende overheid. De horecaondernemers zijn van mening dat de gemeente plannen maakt en die er vervolgens doordrukt. Ze zijn bang dat de nieuwe regel, waarbij bezoekers 1 euro milieutaks betalen voor milieuvriendelijke plastic glazen omdat wegwerpplastic is verboden, voor extra agressie gaat zorgen. Daarnaast meldt KHN dat de verantwoordelijkheden bij het evenement volledig bij de horeca worden gelegd. Hoe kan dit?”

Wethouder Manouska Molema: “Wij voeren uit wat uw raad besloten heeft”
Wethouder Molema: “Het is denk ik goed om u even mee te nemen. In oktober 2021 is er door de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het gemeentebestuur de opdracht kreeg om single-use plastic products (SUPs) in 2022 terug te dringen. Wij zijn dus uw eigen opdracht uit gaan voeren. Als je vraagt naar de communicatie: in 2021 hebben we een brief verstuurd naar de ondernemers over dit onderwerp. In maart 2022 is er een afstemmingsoverleg geweest. KHN was daar bij betrokken. Vorig jaar was een overgangsjaar, vanaf dit jaar willen we SUPs niet meer toestaan tijdens Koningsnacht en -dag.”

“De ondernemers mogen zelf weten hoe ze het uit willen voeren”
“Het afgelopen jaar zijn er diverse overleggen en gesprekken geweest. Als de horeca meldt dat zij vindt dat de gemeente de plannen maakt en er doordrukt, dan herkennen wij ons absoluut niet in dat beeld. Er is veel overleg geweest. Sterker nog, we hebben aangegeven dat we dit willen, en we hebben de bal bij de ondernemers gelegd hoe ze het uit willen voeren, hoe ze er mee om willen gaan. Als u dan vervolgens stelt dat de nieuwe regel rond de milieutaks voor veel gedoe zorgt, dan is het zo dat de ondernemers zelf gekozen hebben voor deze invulling.”

“5.000 euro beschikbaar gesteld”
“Uit de verschillende gesprekken kwam naar voren dat er behoefte was aan een geldbedrag om het voorstel te implementeren. Daarvan hebben we gezegd dat dit klopt, en daarom hebben we 5.000 euro beschikbaar gesteld. Aan de ondernemers is het zelf hoe ze dit geldbedrag willen inzetten. Ze kunnen het uitgeven aan communicatie, of op een andere manier. Als gemeentebestuur hebben wij aan alle kanten geprobeerd om een goed gesprek te voeren met iedereen.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “De andere kant ervaart het anders, dan is er wel een kloof”
Jacobs: “Wat ik wel zorgelijk vind is dat u zegt dat er goed contact is geweest, maar dat de andere kant dat niet zo ervaart. U zegt dat er goede gesprekken zijn geweest, maar de andere gesprekspartner erkent dat niet. En dan is er wel een kloof. Er ligt een doel op tafel om het gebruik van plastic te voorkomen. Dat wordt nu ondergraafd en dat vind ik wel heel jammer.”

Wethouder Manouska Molema: “Je kunt praten tot je een ons weegt maar als je het niet met elkaar eens bent…”
Molema: “Ik ben het niet met u eens. Je kunt praten tot je een ons weegt, maar als je het niet met elkaar eens bent, zul je nooit tot een oplossing komen. U als gemeenteraad heeft de ambitie uitgesproken om SUPs terug te dringen. Ook om dit een jaar eerder in te voeren dan wat er landelijk gaat gelden. Er is de afgelopen tijd veel overleg geweest.” Raadslid Andrea Poelstra van D66: “Het is duidelijk dat er veel werk in is gestoken. Maar wat mij niet helemaal duidelijk is, is of KHN alle belangen vertegenwoordigt? Is er met alle groepen horecaondernemers gesproken? Ik heb namelijk het idee dat gemeente en ondernemers langs elkaar heen praten. Of is dat lastig om te beoordelen?” Molema: “Dat is een lastige vraag. Dé horecaondernemer bestaat ook niet. KHN is een belangrijke gesprekspartner, die zo goed mogelijk de achterban probeert te vertegenwoordigen.”