Eerste Burgerbegroting in gemeente Groningen gestart in Hoogkerk

De gemeente Groningen stelt 300.000 euro beschikbaar voor wijkverbetering via een zogeheten burgerbegroting. Inwoners beslissen samen hoe ze dit budget gaan verdelen. Het gaat om Hoogkerk, de wijken Gravenburg en Buitenhof en de gehuchten Vierverlaten en Leegkerk.

Alles wat je maar kunt bedenken is bespreekbaar, als het je dorp, wijk of gehucht maar beter maakt. Het kan bijvoorbeeld gaan om ideeën om eenzaamheid te bestrijden of je wilt meer groen in je straat. Sterk Hoogkerk, de organisatie die de ideeën verzamelt hoopt dat er ook originele plannen loskomen

En als je goed idee hebt voor je wijk of dorp kan het zomaar eens gebeuren dat je plan uitgevoerd word. Inwoners kunnen hun ideeën indienen via de site van Sterk Hoogkerk.