CDA en D66 ontstemd over kansenongelijkheid onderwijs door Gronings aanmeldsysteem

nieuws
Foto: Sebastiaan Scheffer

De fracties van het CDA en D66 hebben vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de kansenongelijkheid die is ontstaan door een Gronings aanmeldsysteem. Dat hebben de partijen maandagavond laten weten.

Door het systeem zijn kinderen en ouders benadeeld bij hun schoolkeuze nadat het centrale registratiesysteem zonder enige communicatie werd opgeheven. Het vervangende systeem van inschrijving stelde ouders, die geïnformeerd waren over zwaktes in het systeem, in de gelegenheid om meerdere voorkeursscholen op te geven. Daardoor werden hun kinderen stevig bevoordeeld ten opzichte van ouders en kinderen die zoals bedoeld en afgesproken één voorkeursschool opgaven.

Jalt de Haan (CDA): “Weeffouten moeten worden gedicht”
Fractievoorzitter Jalt de Haan van het CDA: “Kansengelijkheid in het onderwijs is van groot belang en het is daarom bijzonder pijnlijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Ouders en kinderen die zich aan de afspraken hebben gehouden zijn benadeeld. Nu moeten we er voor zorgen dat deze weeffouten in het registratiesysteem worden gedicht.” Het CDA en D66 willen dat het gemeentebestuur volgend jaar een nieuwe centraal registratiesysteem gaat invoeren. Dit systeem moet, net als in andere steden, een centraal inschrijfsysteem zijn, waarin ouders en kinderen hun voorkeuren voor een school, en voor zaken als levensbeschouwing en didactisch concept, aan kunnen geven.

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Onwenselijke situatie”
Fractievoorzitter Jim Lo-A-Njoe van D66: “Wij willen dat het college zich inzet om deze onwenselijke situatie van ongelijke kansen ‘by design’, zo snel mogelijk te verhelpen. Ieder kind in Groningen verdient een gelijke kans op een school die past bij diens talenten. Daarom willen wij dat al volgend schooljaar wordt gewerkt met een centraal aanmeldsysteem.”