Open Hof en Leger des Heils bundelen de krachten: “Opvanglocatie Kostersgang gaat dicht”

nieuws
Foto: Joram Krol - joramkrol.com

De Vereniging Open Hof en het Leger des Heils gaan de krachten bundelen in de opvang van dak- en thuislozen in Stad. De twee bestaande opvanglocaties worden samengevoegd, waarbij de locatie aan de Kostersgang gesloten wordt.

Open Hof vangt al 46 jaar lang dak- en thuislozen op aan de Spilsluizen. De lange termijn toekomst van Open Hof als zelfstandige organisatie is echter niet meer gewaarborgd omdat de Groninger Kerken besloten hebben hun bijdrage per 2024 substantieel naar beneden te brengen. “We vinden het belangrijk om voor de doelgroep één vertrouwde en warme plek te bieden, waar ze de hele dag welkom zijn. Daarnaast draagt het samenvoegen van de twee organisaties bij aan de toekomstbestendigheid van de dagopvang”, laten de organisaties gezamenlijk in een verklaring weten.

“Locatie Kostersgang voldoet niet meer”
Het gemeentebestuur laat weten positief te zijn over de verandering, ook omdat het binnen de visie van de gemeente past dat opvanglocaties erop gericht moeten zijn om mensen zoveel mogelijk te begeleiden naar regulier wonen. “De huidige locatie van het Leger des Heils aan de Kostersgang voldoet niet meer. De locatie is te klein. Daarom is besloten de nieuwe organisatie te vestigen aan de Spilsluizen.”

De samenvoeging wordt in juli beklonken. “De beoogde openingstijden zijn dagelijks van 10:30 uur tot 18:00 uur en op maandag, woensdag en vrijdag tot 20:00 uur. Tot op heden is de Open Hof in de ochtend en de avond geopend. Vanaf juli komt de middag daar dus bij.”