‘Ook Groningen moet actief op zoek naar bewoners die door overheidsfout in armoede leven’

nieuws
Foto: Chronomarchie via Pixabay

In navolging van de gemeente Nijmegen moet ook Groningen actief op zoek naar inwoners die, door een ‘systeemfout’ van de overheid, onterecht onder het bestaansminimum moeten leven. Daarvoor pleiten de gemeenteraadsfracties van het CDA, de ChristenUnie, de Partij van de Arbeid en de SP.

De vier fracties hebben vrijdag schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur, waarin ze aandacht vragen voor een groep mensen die verstrikt zitten tussen uitkeringsinstanties en de belastingdienst.

Het gaat om huishoudens waarvan één partner geen inkomen heeft, en de andere een kleine UWV-uitkering of een heel laag salaris. Zij krijgen van de gemeentelijke sociale dienst een aanvullende uitkering tot bijstandsniveau en hebben dus twee inkomstenbronnen. Maar door een vreemde constructie van belastingregels komt het bruto-inkomen voor deze groep mensen onevenredig hoog uit. Daardoor komt deze groep mensen niet in aanmerking voor toeslagen zoals zorg- en huurtoeslag. Daardoor belanden veel van deze mensen onder het bestaansminimum.

De Centrale Raad van Beroep concludeerde onlangs dat de gemeente Arnhem deze groep mensen moet compenseren tot aan het bestaansminimum. Het probleem afschuiven op het Rijk mag niet, zo stelde de rechter. De gemeente Nijmegen zoekt inmiddels actief naar mensen die in deze situatie zijn beland.

Groningen moet slachtoffers opzoeken en helpen

Dat moet nu ook in Groningen gaan gebeuren, aldus de raadsfracties. De partijen willen weten hoeveel mensen in Groningen door de ‘systeemfout’ van de overheid zijn getroffen en wat de gemeente nu al doet om het probleem, wat al sinds 2016 speelt, op te lossen. Daarnaast vragen de partijen het gemeentebestuur om nu al met een oplossing te komen, het liefst nog voordat het kabinet met een structurele oplossing komt.

“Helaas is er in onze gemeente veel armoede”, stelt CDA-fractievoorzitter Jalt de Haan namens de vier partijen. “Daardoor is de kans groot dat ook Groningers op deze manier onder het bestaansminimum leven. Voor ons is van het groot belang dat het kabinet met een structurele oplossing komt, maar vinden we ook dat we als gemeente daar niet op kunnen wachten. Het gaat immers om onze inwoners.”