Meeste Groningers zijn tevreden met hun leven, maar ‘schone lucht’ en ‘groots wonen’ staan onder druk

nieuws
Foto: Xander Brinkman

In Groningen is veel schone lucht, ruimte en plek om groots te wonen. Maar dat prettige wonen in de provincie staat wel onder druk en er is weinig vertrouwen in de overheid en de toekomst. Dat blijkt uit de Monitor Brede Welvaart Groningen 2022 van het Sociaal Planbureau Groningen.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken nam maandagmiddag het eerste exemplaar van de monitor in ontvangst.

Uit het rapport blijkt dat de meeste Groningers best tevreden zijn met hun leven. “Ze voelen zich veelal gezond en zijn tevreden met de leefbaarheid, woonomgeving en hun eigen woning”, stelt Heike Delfmann van Sociaal Planbureau Groningen. “Bovendien ervaren Groningers een gevoel van verbondenheid en veiligheid in de regio.”

Volgens het SPG betekent dat niet dat inwoners niks aan te merken hebben over hun omgeving. Nieuwe woningen, sociale cohesie en voorzieningen zijn volgens de meeste inwoners nodig om de provincie leefbaar te houden.

Cijfers laten ander beeld zien

Hoewel de meeste inwoners tevreden lijken te zijn met hun situatie, laten cijfers uit de provincie een ander beeld zien. Groningen behoort tot de laagst scorende provincies op meerdere bredewelvaartsaspecten, vooral op het gebied van economie, werkgelegenheid, gezondheid en de samenleving. Denk daarbij aan hoge aantallen kinderen in gezinnen onder de armoedegrens, ongezonde leefstijl en relatief hoge werkeloosheid.

Ook zijn er veel verschillen in de ‘brede welvaart’, zo blijkt uit het rapport. Oost-Groningen is daarbij het grootste zorgekind, met lagere welvaartscijfers dan de rest van de provincie. Naast de eerder genoemde factoren is dit gebied kwetsbaar voor opeenstapeling van schulden, sociale problemen en ongezondheid. Met name jongeren ervaren deze problemen, die daarnaast extra kwetsbaar zijn voor mentale problemen.

“De huidige inflatie en sterk oplopende voedsel- en energieprijzen brengt steeds meer gezinnen in financiële problemen”, vervolgt Delfmann. “Deze vraagstukken vragen om blijvend gerichte aandacht om te voorkomen dat verschillen in Groningen groter worden en om optimale kansen te creëren voor mensen in de regio.”

Scheidingen en vergrijzing zorgen voor woon- en zorgproblemen

Het SPG concludeert daarnaast dat het aantal éénpersoonshuishoudens de komende jaren blijvend zal toenemen. Vergrijzing en scheidingen (meer alleenstaanden) zijn daar de oorzaak van. In de provincie zijn eigenlijk niet genoeg passende woningen voor deze mensen. De woningen die er zijn, zijn schaars en worden daardoor steeds duurder. Daar komt de versterkingsoperatie nog eens overheen.

Daarnaast zorgt de ‘dubbele vergrijzing’ (steeds meer ouderen, met steeds meer hoogbejaarden) voor druk op de zorg. Tegelijkertijd is er schaarste aan personeel in de zorg. Deze schaarste neemt de komende jaren alleen maar toe, omdat zorgpersoneel zelf ook vergrijst.