Hanzehogeschool stopt met bindend studieadvies

De Hanzehogeschool stopt met het bindend studieadvies (BSA). De onderwijsinstelling gaat komend studiejaar alvast een experiment uitvoeren bij een aantal opleidingen. Vanaf het jaar 2024/2025 zal geen enkele opleiding meer gebruik maken van dit advies.

Het bindend studieadvies staat voor het aantal studiepunten dat studenten minimaal in hun eerste jaar moeten halen om door te mogen gaan met hun opleiding. Deze week liet onderwijsminister Robbert Dijkgraaf (D66) weten het BSA te willen aanpassen. De druk op studenten is volgens de minister “verontrustend hoog“.

De Hanzehogeschool loopt dus vooruit op het plan van de minister. “Het is van belang dat studenten zelf hun leerroute kunnen vormgeven. Daar hoort een instrument als het bindend studieadvies niet bij”, zegt Dick Pouwels, voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool. “We gaan veel meer investeren in het begeleiden van studenten. Dat betekent bijvoorbeeld dat we vroegtijdig het gesprek aangaan met de student of diegene wel of niet met de goede opleiding bezig is en voldoende studietempo heeft.”

Rijksuniversiteit Groningen staat achter BSA

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) laat weten de lijn van Universiteiten van Nederland te volgen. Volgens de koepelorganisatie zou het onverstandig zijn om het bindend studieadvies af te schaffen. Onderzoek laat zien dat studenten gemiddeld minder lang studeren en eerder weten waar ze aan toe zijn.

Casper Albers, hoogleraar aan de RUG, is ook tegen een afschaffing van het BSA: “Het is goed om een stok achter de deur te houden. De verwachting van een student om na een studiejaar driekwart van de punten te halen, vind ik ook niet heel hoog.”

Volgens Albers zorgt een afschaffing ook voor meer werk voor docenten, omdat er een toename zal komen van het aantal studenten dat doorstroomt naar het tweede studiejaar. “En we krijgen als universiteit niet extra geld om docenten in te huren.”

Luisteren naar de student

Dat er veel druk op studenten ligt, merkt ook Studenten Organisatie Groningen (SOG). “Studenten voelen zich soms overweldigd doordat ze het gevoel hebben dat ze gelijk alles moeten doen”, zegt fractievoorzitter Laura Keijzer. “De studie moet gehaald worden, je moet vrienden maken, jezelf goed positioneren voor de arbeidsmarkt, en je zit met het financiële aspect.”

Ondanks dat merkt Keijzer dat studenten verschillend kijken naar het bindend studieadvies. Zelf ziet de studentenorganisatie de afschaffing van het BSA niet als de oplossing. “We denken dat het een goede factor is om lekker van start te gaan, maar ook om te kijken of de studie bij je past en of je het lukt vindt”, aldus Keijzer.

Toch benadrukt de fractievoorzitter dat de algemene mening van de student het belangrijkste is en dat daar goed naar geluisterd moet worden. Een aanpassing en daarmee een verlaging van het minimum aantal punten is dus wel een optie volgens haar.