“De komst van Kerstplaza was ieder jaar onzeker, Martiniplaza gaat over haar eigen programmering”

nieuws

Martiniplaza gaat over haar eigen programmering. Dat is de reactie van wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) van Cultuur op het niet door kunnen gaan van Kerstplaza in de aanstaande kerstvakantie.

De Wrede reageerde daarmee op vragen van verschillende fracties. Jimmy Dijk van de SP: “Ik was denk ik een jaar of 20. Ik was als jeugd- en jongerenwerker actief in de wijken Selwerd, Tuinwijk en Paddepoel. Ik werkte er met jongeren die niet één of twee keer per jaar op wintersport konden. Met hen gingen we naar Kerstplaza. En ik zal je vertellen dat het de leukste kerstactiviteit voor deze jongeren was die je maar kunt bedenken. Ik bewaar er goede herinneringen aan. En ja, soms was het chaotisch, want je laat veertig jongeren los op een kermis. Maar ik zou het echt doodzonde vinden als deze activiteit verloren gaat. Het is ons Martiniplaza. En ik zou willen vragen dat als het dit jaar niet meer gaat lukken, dat we dan inzetten op volgend jaar. De kerstvakantie is ook belangrijk voor exploitanten die op deze kermis staan, omdat ze op deze manier wat geld kunnen verdienen in een rustige periode.”

Wesley Pechler (Partij voor de Dieren): “Wethouder moet stevig in gesprek gaan”
Wesley Pechler is fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: “Ik sluit me aan bij de woorden van meneer Dijk. Het is een succesformule, waar nu Concours Hippique voor in de plaats komt. Twee colleges geleden is er al aandacht gevraagd voor het dierenwelzijn naar aanleiding van de hondenshow die in Martiniplaza wordt gehouden. Als puntje bij paaltje komt moeten we tot de conclusie komen dat de hondenshow er nog steeds is en dat de paardentopsport er nog eens bovenop komt. Ik verwacht dat de wethouder stevig in gesprek gaat met Martiniplaza.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Als er een meerderheid is, dan kan het toch verboden worden?”
Voor de wethouder kan reageren wil Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden iets kwijt: “U zegt een stevig gesprek. Maar wilt u als Partij voor de Dieren de paardensport dan verbieden? Ik bedoel, als er een meerderheid in de raad is te vinden, dan kan dat toch?” Pechler: “Nee, niet enkelzijdig verbieden. Wel zijn we de enige aandeelhouder. Dus er is op dat vlak wel wat speelruimte.”

Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren): “Kerstplaza wilde geen meerjarige overeenkomst sluiten”
Wethouder De Wrede: “Martiniplaza gaat over haar eigen programmering. Wij hebben als gemeente daar geen rol in. En ik ben het met de partijen eens dat Kerstplaza een heel sympathiek evenement is. Maar je moet je niet vergissen, het is wel een commerciële die dit oppakt en er ook een commerciële prijs voor vraagt. Door de Stadjerspas is het een evenement voor de minima geworden. Kerstplaza wilde geen meerjarige overeenkomst sluiten met Martiniplaza. De komst was ieder jaar onzeker. Concours Hippique wilde wel een langjarige overeenkomst sluiten. Dit betekent dat Martiniplaza kansen ziet om de exploitatie duurzaam te verstevigen.”

“Op de Drafbaan wordt vanaf 2024 Winterparadijs gehouden”
De wethouder vertelt verder: “Concours Hippique kan niet op een ander moment. Het heeft een vaste plek op de internationale agenda. Met Kerstplaza wordt gesproken of het gehouden kan worden in een andere periode, in de herfst of in het voorjaar bijvoorbeeld. Of er moet gezocht worden naar een andere locatie. Daarover gesproken. Bij ons als gemeente is een verzoek binnengekomen om op de Drafbaan in het Stadspark een Winterparadijs te organiseren. Dit moet vanaf 2024 gaan gebeuren, waarbij de organisatie zich wil richten op een breed publiek. Ik heb begrepen dat een ijsbaan en kermisattracties er onderdeel van zullen zijn. Als gemeente willen we gaan kijken of we voor dit evenement ook een regeling met de Stadjerspas kunnen organiseren.”

Jimmy Dijk (SP): “Je kunt toch bij elkaar gaan zitten en het oplossen?”
Dijk: “Dat het Concours Hippique de exploitatie duurzamer maakt, dat geloof ik graag. Maar wij vragen om publieke regie. Je hebt het over een evenement waar jongeren en kinderen gebruik van maken. Ik zeg, ga bij elkaar zitten, en los het op. En ik zou van de wethouder wel graag willen horen of ze het ook jammer vindt dat Kerstplaza verdwijnt.” De Wrede: “Wij vinden het jammer. Maar wat ik al aangaf, Kerstplaza is een commerciële partij. Het is aan de gemeente te danken dat dit het evenement is geworden voor mensen met een smalle beurs. Wij zullen er voor zorgen dat er weer een dergelijk evenement gaat komen.”

Wethouder Kirsten de Wrede: “We zijn blij met de zorgen die u heeft over dierenwelzijn”
In een reactie op de vragen van de Partij voor de Dieren: “In ons coalitieakkoord staat dat we beter met dieren om willen gaan. Evenementen worden getoetst door dierenwelzijnsorganisaties. Het Concours is niet een evenement dat wij organiseren. Martiniplaza is de organiserende partij. Dierenwelzijn is daarbij geregeld, waarbij de NVWA de aangewezen partij is om dit in de gaten te houden. Wel zijn we heel blij met de zorgen die de fractie uit over het dierenwelzijn. Als aandeelhouder bemoeien wij ons niet met de programmering. Een subsidieverstrekker kan dat wel, maar een aandeelhouder niet. Net zoals we ons ook niet bemoeien met optredens die in De Oosterpoort plaatsvinden. De vragen zijn terecht, maar ik wil wel meegeven dat er een verschil is tussen dressuur- en springsport en draf- en rensport anderzijds, waarbij je ook nog de tak military hebt. Bij draf- en rensport zijn de grootste problemen, maar daar wordt streng op toegekeken door de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie.”

Amrut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): “Dit riekt naar politieke voorkeur en kleur”
Pechler: “Ik moet hier even op kauwen. De KNHS. Dat klinkt toch een beetje als een slager die zijn eigen paardenvlees keurt. Ik word daar niet vrolijk van. Ook hoor ik van de wethouder dat het niet gebruikelijk is om zich met de programmering te bemoeien. Misschien is het tijd om die mening overboord te gooien.” Amrut Sijbolts van Stadspartij 100% voor Groningen: “Dat zou betekenen dat alle partijen waar de gemeente aandeelhouder van is, dat we ons met de programmeringen gaan bemoeien. Dat is wat ik nu indirect hoor.” Pechler: “Nee, alleen als het mis dreigt te gaan.” Sijbolts: “Maar dat riekt naar politieke voorkeur en kleur. U denkt verschillend ten opzichte van mijn partij. Hiermee lopen we het risico dat we straks elke keer een debat gaan voeren, en dat is niet wenselijk, lijkt me.” Pechler: “Daar ben ik het me eens. Het is moeilijk. Ik ben er wel erg ongelukkig mee.”

Dennis Ram (PVV): “Aandeelhouder stelt toch een strategie op?”
Dennis Ram van de PVV hoort de discussie aan en komt wellicht met een oplossing: “Normaal is het zo dat een aandeelhouder een strategie voor een aantal jaren opstelt. Dit kan aangepast worden tijdens een aandeelhoudersvergadering. Wellicht kan deze strategie aangepast worden?” Pechler: “Ik denk dat de PVV hier een duidelijke oplossing geeft. Dat als deze strategie opnieuw bepaald moet worden, dat we dan een herziening er in kunnen verwerken.”

Wethouder Kirsten de Wrede: “De vraag is of je überhaupt op een paard moet willen gaan zitten”
De Wrede: “De gemeenteraad is de baas. Wij begrijpen heel goed de zorgen van de Partij voor de Dieren. Het wordt gehouden op een locatie in een niet-natuurlijke omgeving. De vraag is ook of je überhaupt op een paard moet willen gaan zitten. Het riekt naar dierenleed. Maar nogmaals, de raad is de baas.”