De Groene Zes lanceren Groene Kieswijzer: “Hoe denken partijen over datacenters en dorpsmolens?”

nieuws
Foto: De Groene Zes

In de aanloop naar de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen van komende woensdag hebben de Groene Zes een Groene Kieswijzer online gepubliceerd. Met de kieswijzer kan ontdekt worden hoe de partijen de transitie naar een klimaatbestendige en natuurinclusieve toekomst voor zich zien.

De Groene Zes bestaan uit Het Groninger Landschap, IVN Groningen, Landschapsbeheer Groningen, Natuur en Milieufederatie Groningen, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Deze organisaties hebben gezamenlijk negentien stellingen geformuleerd en deze voorgelegd aan de partijen. “We merken dat deze verkiezingen meer dan ooit op belangstelling van de inwoners kunnen rekenen”, vertelt Jan Willem Lobeek namens de Groene Zes. “Dat de opgaven waar we voorstaan als provincie urgent zijn, wordt kennelijk door steeds meer mensen gezien. Het worden spannende verkiezingen, en we roepen iedere Groninger op om van het stemrecht gebruik te maken op 15 maart.”

Zes van de negentien stellingen werden vrijdag behandeld tijdens een debat in Forum Groningen. Veertien politieke partijen gingen met elkaar in discussie, waarbij er bij elke stelling twee of drie politici tegenover kwamen te staan. Ook andere deelnemers, in de zaal, konden hun stem laten horen door middel van interrupties. Conclusie van de avond was dat zowel politieke partijen als het aanwezige publiek het belangrijk vindt dat er in de toekomst een debat komt dat georganiseerd gaat worden door zowel natuur- als landbouworganisaties.

Bekijk de kieswijzer op deze pagina.