Aanhangers Susanne Täuber zeggen zelf ook slachtoffer te worden van intimidatie binnen RUG

nieuws
Studenten protesten in het Academiegebouw tegen het ontslag van Täuber. Foto: Rieks Oijnhausen

Na Susanne Täuber zelf zeggen nu ook de aanhangers van de ontslagen RUG-docente het slachtoffer te worden van intimidatie door collega’s, managers en leidinggevenden. Dat laten vertegenwoordigers van de campagne dinsdagochtend weten.

‘Ga maar weg als het je hier niet bevalt’

Medewerkers en studenten die steun betuigen aan de #AmINext campagne stellen het slachtoffer te worden van de ‘angstcultuur’ op de universiteit, bijvoorbeeld als ze over de zaak rond Täuber ter sprake brengen.

“Ze krijgen bijvoorbeeld te horen dat ze ‘moeten vertrekken als het je hier niet bevalt”, aldus het actiecomité. “Of dat werknemers te veel tijd verspillen door op de werkvloer over de zaak Täuber te praten.”

‘RUG moet rechten actievoerders beschermen’

Daarnaast zijn de leden van het initiatief bezorgd over toenemende intimidatie van academici, professionele medewerkers en studenten die hun steun voor dr. Täuber hebben uitgesproken.

“In de commentaren op artikelen over deze zaak wordt veelvuldig discriminerend taalgebruik gebezigd”, schrijven de initiatiefnemers van AmINext. “Daarom dringen we er bij de RUG op aan de academische vrijheid te handhaven door ervoor te zorgen dat de rechten van de AmINext leden worden beschermd. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) moet een einde maken aan de intimidatie en het monddood maken van leden van het AmINext initiatief die dr. Susanne Täuber steunen.”

Inmiddels bijna 3.900 handtekeningen om Taüber weer aan te nemen

Het initiatief AmINext werd eerder deze maand opgezet om de inmiddels ontslagen RUG-docent Susanne Täuber te steunen. Zij werkte tot voor kort aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en uitte openlijk kritiek op de sociale veiligheid en promotiemogelijkheden binnen de universiteit.

De zaak escaleerde en leidde uiteindelijk tot haar ontslag. Dat vocht de docente eerder deze maand aan bij de rechtbank, die bevestigde dat de universiteit het contract met de docente mag ontbinden. De docente kreeg veel bijval. Een petitie die de RUG moet manen om Täuber weer aan te nemen, kreeg veel bijval.