43 Paar vrouwenschoenen op Grote Markt: “We moeten samen de ogen openen voor femicide”

nieuws
Foto: Alo Ansberg via Pixabay

Op de Grote Markt zullen aanstaande woensdag, op Internationale Vrouwendag, 43 paar vrouwenschoenen te vinden zijn. Het is een actie waarbij er aandacht wordt gevraagd voor femicide.

“In Nederland wordt er elke acht dagen een vrouw vermoord door haar ex, of partner of andere relatie-constructie”, vertelt fractievoorzitter Els van der Weele van de Partij van de Arbeid. “Groningen heeft de discutabele eer om deze ranglijst aan te voeren als regio waar de meeste vrouwen per hoofd van de bevolking worden vermoord. Daarmee doen we het slechter dan bijvoorbeeld Spanje. Ik vind dat we daar onze ogen voor moeten openen. We moeten ons er samen voor in gaan zetten om femicide uit te gaan bannen. Sinds november ben ik fractievoorzitter, en de resterende drie jaar van deze raadsperiode wil ik hier voor opkomen. Dat ik elk moment aan ga grijpen om hier aandacht aan te besteden. Dat mensen echt gaan denken, oh, daar heb je die Van der Weele weer.”

“Wil je dit veranderen dan moet je de ogen van de mensen openen”
Femicide betekent het doden van vrouwen en meisjes vanwege hun sekse. Vaak is er sprake van een machtpositie waarbij een man controle uitoefent op een vrouw. Hierdoor is het voor vrouwen moeilijk om uit een onveilige relatie te ontsnappen. Mocht dat wel lukken, dan loopt een vrouw risico om slachtoffer te worden van geweld. Van der Weele: “Dat we in Groningen aandacht willen besteden aan dit grote probleem is geen verrassing. We hebben het ook een plek gegeven in ons coalitieakkoord. Maar ik denk dat als je dit echt wilt veranderen, dan moet je er ook voor zorgen dat de ogen bij de mensen thuis open gaan. En daar willen we woensdag mee starten.”

43 Paar schoenen op de Grote Markt
“Wat we woensdag gaan doen is dat we een pamflet gaan overhandigen aan wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Emancipatie waarmee we mevrouw Molema met een aantal punten een richting mee willen geven hoe we femicide uit kunnen banen. Op de Grote Markt gaan we 43 paar vrouwenschoenen neerzetten. Ook gaan we op straat pamfletten uitdelen aan het publiek met daarop een uitleg waar we het nu precies over hebben. En misschien is het goed om het aantal van 43 even te laten bezinken. Gemiddeld worden er dus in Nederland per jaar 43 vrouwen vermoord. 43 Vrouwen.”

“Weggaan is vaak geen oplossing”
Volgens de fractievoorzitter is het belangrijk om de gebeurtenissen niet als incident te beschouwen. “Dat is vaak het zinnetje dat je leest. Dat een vrouw vermoord werd aangetroffen en dat bekend was dat er relatieproblemen waren. Maar we hebben het over een genderproblematiek. We hebben het over situaties waar heel veel vrouwen in zitten. En de reactie is vaak dat mensen zeggen, dan stop je toch met zo’n relatie? Je laat je toch niet slaan? Als we hier aandacht voor willen hebben is het belangrijk om te beseffen dat weggaan juist vaak niet tot de mogelijkheden behoort. Juist dat is soms te onveilig, omdat dat het moment is waarop een vrouw wordt vermoord. Althans als je de verhalen van de afgelopen jaren leest.”

Samen
Ook in de politiek wil Van der Weele er de komende tijd aandacht aan besteden: “Ik bevind me in goed gezelschap. In het verleden hebben moties op dit gebied op een raadsbrede steun kunnen rekenen. En ook voor deze specifieke actie heb ik al begrepen dat ik op steun kan rekenen van Stadspartij 100% voor Groningen, GroenLinks en de VVD. En dat is mooi, maar dit onderwerp moet ook besproken worden in de huiskamers. Samen kunnen we ervoor zorgen dat femicide uitgebannen wordt. Samen kunnen we voorkomen dat jaarlijks gemiddeld 43 vrouwen om het leven worden gebracht.”