Huurder Suikerterrein voelt zich ‘onterecht verdacht gemaakt’ rond subsidie voor zonnepanelen op Zeefgebouw

nieuws

De afgelopen weken zou ten onrechte de indruk gewekt zijn dat EST B.V., de huurder en exploitant van het Suikerterrein, op valse gronden een subsidie zou hebben aangevraagd voor de aanleg van zonnepanelen op het Zeefgebouw. Dat schrijven Paul van Bussel en Dick Janssen, eigenaren van het bedrijf, in een uitgebreide reactie op de publicaties.

In de afgelopen weken publiceerde het Dagblad van het Noorden een reeks artikelen, waarin wordt gesteld dat de EST, de huurder van het Suikerterrein, ten onrechte zou hebben gedaan alsof het de eigenaar was van het Zeefgebouw. Deze valse stelling zou zijn gebruikt om bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een subsidieaanvraag te doen  om het dak vol te leggen met zonnepanelen. In werkelijkheid is de gemeente Groningen de eigenaar van het pand. Met de valse aanvraag zouden EST en zonnepanelenhandelaar Soleila ruim drieënhalve ton subsidie hebben binnengesleept.

‘Gemeente wist overal van’

Maar daar klopt volgens Van Bussel en Janssen niks van. Sterker nog: de gemeente Groningen zou hebben geweten van de manier waarop de aanvraag werd gedaan. “Om erachter te komen of het zonnedakproject überhaupt in aanmerking kwam voor de garantiesubsidie, heeft Soleila met instemming van ons en van de gemeente een aanvraagformulier ingevuld. (..) Aangezien we de plannen voor het zonnedak in goed onderling overleg en met toestemming van de gemeente hadden gemaakt, voelden wij ons als beheerder voldoende gemachtigd om deze velden in te vullen.”

Van het geld dat daarmee gemoeid kon gaan, zo’n 350.000 euro aan ‘garantiesubsidie’, hebben zowel EST als de gemeente volgens Van Bussel en Janssen niks gezien. “De subsidie is weliswaar toegekend, maar nooit uitbetaald”, schrijven de directeuren. Volgens het duo kwam dat door de voorwaarden voor de subsidie. Die zou alleen worden uitbetaald als bleek dat de installatie onrendabel zou blijken, bijvoorbeeld bij een sterk dalende stroomprijs. “Bovendien is de subsidieverstrekking later ongedaan gemaakt, nadat de gemeente op 4 november 2019 de RVO voor de keuze stelde: draag de subsidie aan ons over of trek deze in, op grond van het feit dat de subsidie op onjuiste wijze was toegekend.”

‘Niet gediend van onterechte verdachtmaking en diskrediet’

Als er al iets betaald is, is dat volgens EST dus aan de gemeente overgedragen. Die nam de exploitatie in 2019 in handen, zo stellen de directeuren. En dat gebeurde volgens Van Bussel en Janssen allemaal in goed overleg. Alles overziend stellen de EST’ers daarom dat de afgelopen weken ‘op een ronduit hetzerige toon’ is beweerd dat er sprake zou zijn van valsheid in geschrifte. “In de artikelen zijn bovendien onze namen en foto’s gepubliceerd en zijn uitspraken van experts op onjuiste wijze verwerkt”, aldus Van Bussel en Janssen. “Wij zijn op deze manier ten onrechte verdacht gemaakt en in diskrediet gebracht. Zoiets heeft een enorme impact, zowel op onszelf, onze naasten als onze omgeving. En daar zijn wij niet van gediend!”

Het tweetal stelt wel geleerd te hebben van de omslachtige situatie: “Met de kennis van nu, hadden we zaken anders aangepakt. Dat had een hoop gedoe en misverstanden gescheeld. Maar waar gehakt wordt, vallen spaanders. Hebben wij dan helemaal niets verkeerd gedaan? Dat hoor je ons niet zeggen.”

De volledige reactie van Van Bussel en Janssen is hier te lezen.