Flinke botsing tussen VVD en wethouder over betaald parkeren Hoornsemeer: “U luistert niet”

nieuws
Foto: FranckinJapan via Pixabay

De fractie van de VVD is woensdagmiddag in botsing gekomen met wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer over betaald parkeren in de wijk Hoornsemeer. De VVD verwijt de wethouder dat hij de inwoners op geen enkele manier tegemoet komt.

Raadslid Rik Heiner van de VVD: “De bewoners blijven van mening dat zij niet zitten te wachten op het uitbreiden van het betaald parkeren, waardoor dit nu ook vanaf 1 maart in onder andere de wijk Hoornsemeer gaat gelden. De bewoners blijven ook met voorstellen komen hoe het volgens hen beter kan worden ingericht. Als fractie vinden wij het belangrijk dat bewoners zoveel mogelijk ontlast worden. Eén van de voorstellen vanuit de wijk is om betaald parkeren in te voeren van 10.00 tot 14.00 uur. Hierdoor kunnen de wijkbewoners in de avonduren toch bezoek blijven ontvangen maar kan er niet wild geparkeerd worden door mensen die in de stad hun werk hebben. Kunnen we deze optie ook uitwerken?”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “De VVD wilde toch altijd dat de tijden voor betaald parkeren overal hetzelfde zijn?”
De vraag kan op een interruptie rekenen van raadslid Benni Leemhuis van GroenLinks: “Interessant om te zien dat de VVD de term wildparkeren gebruikt. Maar geeft u hiermee nu aan dat u geen voorstander bent van parkeertijden die voor elk gebied hetzelfde zijn? De VVD was daar altijd voor. Het is toch handig om een uniforme tijd te hanteren, zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is?” Heiner: “Wij zijn niet voorstander van betaald parkeren in de derde schil. Wij zien dat bewoners nu met een oplossing komen, en omdat bewonersparticipatie heel belangrijk is voor ons, willen we dit idee op tafel leggen.”

Dennis Ram (PVV): “Compliment voor de VVD vanwege dit voorstel”
Leemhuis: “Dus dan laat u de duidelijkheid die er nu is, en die voor de hele stad geldt, los?” Heiner: “Volgens mij heeft u dat zojuist al geconcludeerd.” Fractievoorzitter Dennis Ram van de PVV: “Ik wil de VVD een compliment geven voor dit voorstel. Dit is een voorbeeld van voortschrijdend inzicht, dat je gaandeweg tot een andere conclusie kunt komen. Wij steunen dit voorstel van harte.”

Philip Broeksma (GroenLinks): “We moeten een waterbedeffect voorkomen”
De wethouder denkt daar echter anders over. Philip Broeksma: “Het alternatief wat nu gepresenteerd wordt heeft geen effect. Wij kiezen voor een periode van betaald parkeren van 09.00 tot 18.00 uur. Daar kiezen we voor op basis van onze ervaringen. Met deze periode pakken we alle overlast aan. Met uw voorstel wordt slechts één vorm van parkeeroverlast tegengegaan, en dat zijn de mensen die bijvoorbeeld werken in het Martiniziekenhuis. Maar dit verhaal is complexer. Als je in de wijk Hoornsemeer gaat werken met andere regelgeving dan ontstaat er een waterbedeffect. Inwoners van wijken uit de tweede schil die zullen dit aangrijpen om hun auto juist in de derde schil te parkeren. Terwijl wij vinden dat deze mensen juist in hun eigen wijk moeten blijven. Wij vinden dat er geen verschillen moeten zijn, en dat het betaald parkeren zoveel mogelijk op elkaar moet aansluiten. En ik noemde het Martini Ziekenhuis. Ze hebben daar ook andere shifts waarbij er in de avond of nacht gewerkt worden. Die mensen zullen dus hun auto dan in zo’n wijk parkeren.”

Rik Heiner (VVD): “Je kunt straks alleen nog autorijden als je rijk bent”
Heiner: “Maar de mensen in deze wijk ervaren geen overlast. En ik vind het frappant dat als mensen met een idee komen, dat er niet naar geluisterd wordt. Dat het College de mensen op geen enkele manier tegemoet komt. En dat rechtvaardigt de vraag of automobilisten niet als een melkkoe worden gebruiken. Je kunt straks alleen nog autorijden als je rijk bent.”

Philip Broeksma: “Wij gebruiken betaald parkeren niet als melkkoe”
Broeksma: “U bent nu aan het suggereren, maar wij gebruiken het middel niet als melkkoe. Wat we doen is dat we openbare ruimte herwinnen. Dat doen we voor de bewoners zodat ze hun auto kunnen parkeren, en de forenzen er hun voertuig niet kwijt kunnen. U zegt dat de bewoners geen overlast ervaren, wij zeggen dat dit wel zo is. Wij proberen een waterbedeffect te voorkomen. En feit is dat het geld wat hiermee in het laatje komt, bij u als raad terecht komt. U kunt straks zelf beslissen wat er met het geld gaat gebeuren.”

Rik Heiner: “Het is jammer dat er niet geluisterd wordt”
Toch is Heiner niet tevreden: “De bewoners in deze wijk hadden het idee dat ze nog met de gemeente in gesprek waren. Ze hadden het idee dat ze nog mee konden denken over de tijden en de prijzen. En ineens valt er een brief op de mat dat het wordt ingevoerd, waarbij de toonsetting van de brief zo ongeveer is dat iedereen de vlag uit moet hangen en blij moet zijn. Ik vind het jammer dat de wethouder niet luistert.”

Philip Broeksma: “Hoe kunt u dit nu zeggen?”
Broeksma geërgerd: “Hoe kunt u dit nu zeggen? Wij denken wel mee! Maar niet elke suggestie die gedaan wordt is een oplossing voor een probleem. En u kunt niet zeggen dat er niet geluisterd wordt.” Heiner: “Dit is een ideologisch principe waarbij autogebruikers weggepest worden.” Broeksma: “Wij voeren als College uit wat de gemeenteraad in 2021 heeft besloten. En dat kunt u ons niet kwalijk nemen.”

Op dat moment grijpt de voorzitter in: “Ik denk dat het verstandig is dat deze discussie op een andere plek wordt voortgezet. U heeft het over een ideologisch principe”, waarbij er gekeken wordt naar Heiner. “U heeft altijd de mogelijkheid om dit onderwerp op een later tijdstip te agenderen.”