D66 vraagt of gemeente cultuurbudget voor mbo ook kan verdubbelen

nieuws
Foto: Kimberlee Kessler from FreeImages

De fractie van D66 in de gemeente Groningen wil dat het cultuurbudget van vijf miljoen euro voor mbo-studenten zo optimaal mogelijk benut gaat worden en vraagt of het budget voor Groningse scholen ook verdubbeld kan worden.

“Cultuur is belangrijk voor ieders ontwikkeling, het vormt het fundament van onze samenleving,” vertelt raadslid Maria Martinez Doubiani. “Het is mooi dat er vanuit landelijk extra aandacht komt voor mbo-studenten en daar moet een cultuurstad als Groningen zeker aan meedoen.” Vorige week werd bekend dat staatssecretaris Gunay Uslu (D66) 5 miljoen euro cultuurbudget beschikbaar stelt voor mbo-studenten. Het betreft een pilot van twee jaar, waarbij mbo-scholen met een mbo-cultuurkaart van het Rijk een cultuurbudget gaan ontvangen waarmee studenten musea, theatervoorstellingen of concerten kunnen gaan bezoeken. Op elke kaart komt 10,25 euro te staan.

“Als fractie in één van de grootste cultuursteden van Nederland vinden wij dit natuurlijk goed nieuws. Hiermee zorgen we dat cultuur laagdrempelig bereikbaar maken voor MBO-studenten. Groningen kent vele mooie cultuurcentra als de Oosterpoort, het Noord Nederlands Toneel en VRIJdag. Wij vinden het van belang dat dit soort centra en wat zij te bieden hebben toegankelijk zijn voor iedereen. Wij gaan ervan uit dat ook het gemeentebestuur de nieuwe pilot als goed nieuws ervaart.” Om er voor te zorgen dat er het maximale uit wordt gehaald vraagt D66 of de gemeente het bedrag ook kan verdubbelen. Andere gemeenten en mbo-instellingen in het land hebben al aangegeven dit te zullen gaan doen.