Burgemeester Schuiling stelt verbod in op ‘niet strafbare wapens’ in Groningen

nieuws
Foto: Bob Knight from FreeImages

Het dragen van niet strafbare wapens (messen of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt) wordt per 1 maart verboden in de hele gemeente Groningen. Dat maakte burgemeester Koen Schuiling vrijdag bekend, in een brief aan de gemeenteraad.

‘Keukenmessen, priemen en zakmessen’

Het verbod behelst de hele gemeente Groningen en betreft alle voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt. Dat zijn dus niet alleen wapens die onder de wapenwet vallen, maar ook zaken als keukenmessen, priemen en zakmessen. De nieuwe regel geldt in de openbare ruimtes, bijvoorbeeld op straten en pleinen en in parken.

Alleen voorwerpen die zo zijn ingepakt dat ze niet voor dadelijk gebruik gereed zijn, mogen nog wel meegenomen worden in het openbaar. Het verbod gaat in op 1 maart 2023 en duurt in eerste instantie tot 1 maart 2025.

Voorschot op landelijk verbod

Met het verbod neemt Schuiling een voorschot op landelijke wetgeving, die het verbod in heel Nederland mogelijk moet gaan maken. Schuiling stelt dat het wapenbezit landelijk toeneemt, ook in Groningen. Met name jongeren dragen steeds vaker wapens bij zich.

“Daarom maak ik van mijn bevoegdheid gebruik om een gebied aan te wijzen waarbinnen het verboden is messen en andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden te dragen”, schrijft Schuiling aan de gemeenteraad. “In de praktijk treft de politie veelvuldig (steek)wapens aan die niet vallen onder de Wet Wapens en Munitie, die om deze reden niet in beslag genomen kunnen worden. Maar ook het dragen van niet strafbare wapens moet zoveel mogelijk worden ontmoedigd en bestreden.”

Gewelddadige escalatie voorkomen

Schuiling neemt met het aanwijsbesluit in de Algemene Plaatselijke Verordening een voorschot op een wetsvoorstel, waarin een landelijk verbod op de verkoop en het dragen van deze wapens wordt voorgesteld.

“Maar om gewapende escalaties te voorkomen en het bezit van wapens tegen te gaan, is het van belang dat handhavers nu al de mogelijkheid krijgen om op te treden tegen wapenbezit”, vervolgt de burgemeester. “Daarom is, vooruitlopend op het landelijk verbod, gebruik gemaakt van de bevoegdheid om de gemeente Groningen aan te wijzen als gebied waarbinnen het verboden is wapens te dragen die niet verboden zijn.”