Baasjes en honden blaffen terug bij protestactie opheffen loslooproute Noorderplantsoen (foto’s)

nieuws
Foto: Rieks Oijnhausen

Ongeveer vijftig mensen hebben zondagmiddag met hun honden geprotesteerd in het Noorderplantsoen tegen het voorgenomen besluit van het gemeentebestuur om de loslooproute op te heffen.

De groep verzamelde zich bij de muziekkoepel. Na een toespraak lieten de baasjes en vooral de honden van zich horen. “De honden waren aangelijnd, en voor honden die aan de lijn zitten geldt dat ze meer en vaker blaffen. Terwijl als ze worden losgelaten ze juist niet blaffen”, vertelt een nieuwsfotograaf die bij het ludieke protest aanwezig was. “Daarnaast werd duidelijk gemaakt dat op sommige momenten in het Noorderplantsoen alles lijkt te kunnen. Er werd daarbij verwezen naar het Noorderzon Festival waarbij zo ongeveer elk grassprietje plat wordt gedrukt. En dat nu juist de hondenbezitters worden aangepakt, wordt als onrechtvaardig beschouwd.”

Overlast
De gemeente wil een deel van de loslooproute opheffen omdat omwonenden en bezoekers van het park te veel overlast van spelende en blaffende honden ervaren. De loslooproute bestaat sinds 2014 en bevindt zich tussen de Nieuwe Ebbingestraat en de Kerklaan. Met name op het gedeelte tussen de Kerklaan en het paviljoen wordt veel overlast ervaren door honden die op het gazon en in het water spelen. De gemeente heeft geprobeerd de overlast in te dammen door hekken en beplanting te plaatsen, maar dit leverde niets op.

Mirjam Wijnja (GroenLinks): “We moeten afwegingen maken tussen belangen”
Afgelopen woensdag stelden de fracties van de Partij voor het Noorden en de VVD vragen aan de wethouder. De partijen vinden het een rigoureuze maatregel, waarbij er twijfel is of er wel met alle omwonenden en betrokken is gesproken. De wethouder liet echter weten dat het besluit niet wordt herzien. Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks): “Het punt dat hier speelt is dat we afwegingen moeten maken tussen belangen. We hebben dit besproken met de parkcommissie, waar ook een deel van bewoners in is vertegenwoordigd, en daaruit blijkt dat een meerderheid van de commissie positief is over de aanlijnplicht. Feit is dat er over die aanlijnplicht heel verschillend gedacht wordt. Maar hoe vind je balans in het Noorderplantsoen? Dat we nu dit besluit hebben genomen kan als een verrassing komen. Dat begrijpen we. We begrijpen ook dat een kleine groep hondenbezitters het verpest voor de rest. Maar zo gaat het soms.”

Foto: Rieks Oijnhausen
Foto: Rieks Oijnhausen
Foto: Rieks Oijnhausen
Foto: Rieks Oijnhausen
Foto: Rieks Oijnhausen
Foto: Rieks Oijnhausen
Foto: Rieks Oijnhausen