Alle inwoners van Groningen krijgen een pas voor grofvuil

Het gemeentebestuur gaat een pas voor grofvuil invoeren. Dit om afvaltoerisme van buiten de gemeente en ongewenst gebruik van gratis beurten door bedrijven te voorkomen.

Uit ervaringen in anderen gemeenten, zoals Assen, Leeuwarden en Oldambt is gebleken dat de huisvuilpas een sterk instrument is om oneigenlijk gebruik van afvalbrengstations tegen te gaan. In deze gemeenten wordt gemiddeld 34 kilo per inwoner per jaar aan grof huishoudelijk afval aangeboden. In Groningen is dat nu nog 75 kilo. Dat verschil is volgens de gemeente alleen te verklaren door oneigenlijk gebruik, namelijk met afval van buiten de gemeente en bedrijfsafval van bedrijven.

De huisvuilpas wordt nog deze maand naar alle huishoudens verstuurd die gebruik maken van minicontainers voor hun restafval. Deze 50 duizend huishoudens krijgen ook een brief met uitleg. De overige 73 duizend huishoudens de onze gemeente hebben al zo’n pas. Die pas geeft voortaan ook toegang tot het afvalbrengstation. Vanaf 1 april is de pas verplicht. Per gratis beurt mag een inwoner maximaal 3 kuub grof huishoudelijk of grof tuinafval brengen.

Instellingen die namens particuliere inwoners grofvuil wegbrachten, kunnen dat straks niet meer doen, omdat dit zou leiden tot rechtsongelijkheid. Stichtingen, verenigingen en kringloopwinkels kunnen straks het afval van inwoners storten met de huisvuilpas de de bewoner voor wie zij optreden.