Zorgen bij GL en CU over huisvesting vluchtelingen met verblijfsvergunning

nieuws
Foto: Joris van Tweel

GroenLinks en de ChristenUnie in de Groninger gemeenteraad maken zich zorgen over de huisvesting van statushouders.

Op 1 januari bleek dat de gemeente Groningen de taakstelling rondom de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning in 2022 niet heeft gehaald. Het college had er in november al voor gewaarschuwd. Maar nu zijn de doelstellingen zelfs weer verhoogd.

“De extra maatregelen voor het huisvesten van statushouders hebben vruchten afgeworpen”, zegt fractievoorzitter Peter Rebergen van de ChristenUnie. “Maar het feit dat we nu al achterlopen en de krapte op de woningmarkt laten zien dat we er nog lang niet zijn.”

De fractie heeft het college daarom gevraagd terug te kijken op het aantal huisvestingen in het afgelopen half jaar. Daarnaast wil de fractie weten welke aanvullende maatregelen kunnen helpen. Rebergen: “De enige manier om de mensonwaardige taferelen rondom Ter Apel in de toekomst te voorkomen is dat gemeenten hun verantwoordelijkheid pakken. Laten wij als Groningen met het goede voorbeeld voorgaan.”