Wethouder: “Nijestee was zich in eerste instantie niet bewust hoe groot de problemen in de Irislaan zijn”

Woningcorporatie Nijestee gaat actie ondernemen om de problemen in de woningen aan de Irislaan aan te pakken. Dat heeft wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen woensdag laten weten.

Van Niejenhuis reageerde daarmee op vragen van raadslid Hans de Waard van de SP. De Waard: “De afgelopen dagen zijn er in de media artikelen verschenen dat bewoners aan de Irislaan last hebben van een muizenplaag. Deze muizen kunnen de huizen makkelijk binnen komen omdat er in de woningen sprake is van achterstallig onderhoud. Er zijn gaten, kieren, schimmels en verzakkingen. Ondertussen vragen de bewoners om hulp maar worden zij niet gehoord, waarbij ze ondertussen niet meer weten waar ze terecht kunnen. Kunnen wij de mensen helpen?”

Wethouder Rik van Niejenhuis: “Een bedrijf gaat de muizenplaag aanpakken”
Wethouder Van Niejenhuis: “Ik vind het een hele terechte vraag die u stelt of wij iets kunnen betekenen. Wij hebben inmiddels contact gehad met woningcorporatie Nijestee en er zijn al wat dingen in werking gezet. Duidelijk is dat Nijestee zich niet bewust was van de mate waarin dit probleem speelde. Door de berichten in de media zijn zij zich zeer bewust geworden van de omvang. Zij gaan dan zelf ook actie ondernemen. Met een geschikt bedrijf wordt gekeken om de muizenplaag aan te pakken. Daarbij hebben wij aangegeven dat er ook gebruik kan worden gemaakt van de kennis en expertise van Stadsbeheer. Dus voor de duidelijkheid: als bewoners nu klagen zullen ze niet meer het advies krijgen om muizenvallen te plaatsen. Dit probleem gaat vanaf nu gecoördineerd aangepakt worden.”

“Nijestee gaat deze week nog bellen met bewoners om een afspraak te maken”
Van Niejenhuis vertelt verder: “Nijestee zegt verder dat het de meldingen niet goed heeft opgepakt. Er zijn veel meldingen binnengekomen over achterstallig onderhoud. Nijestee heeft nu gezegd dat ze nog deze week met bewoners gaat bellen om een afspraak te maken om langs te komen. Daarbij gaan er twee dingen gebeuren: namelijk datgene wat gerepareerd moet worden gaat direct aangepakt worden en daarnaast gaat er gewerkt worden aan een structurele oplossing. Ik heb begrepen dat het fluctuerend grondwaterpeil de oorzaak is van de verzakking. Dat is een ingewikkeld probleem, maar er gaat in ieder geval aan gewerkt worden, en er gaat overal gekeken worden wat er aan de hand is.”

Dennis Ram (PVV): “Ook in andere straten speelt deze problematiek, kunnen we niet breder gaan kijken?
Het antwoord van de wethouder kan op een vraag rekenen van raadslid Elte Hillekens van GroenLinks: “Eigenlijk is het wel heel gek dat Nijestee pas in actie komt wanneer de media er over gaat schrijven. Hoe kunnen we dit voorkomen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bewoners direct gehoord worden?” Dennis Ram van de PVV: “Bij de Goudbloemstraat speelt deze problematiek ook. Is het ook een idee om in de Oosterparkwijk breder te gaan kijken? Nijestee heeft een verantwoordelijkheid in de richting van de huurders. Kan het gemeentebestuur Nijestee daar op wijzen?”

Wethouder Rik van Niejenhuis: “Nijestee wil niet op deze manier in het nieuws komen”
Van Niejenhuis: “Er zijn veel meldingen binnengekomen. Op het moment dat de media ging publiceren was bij Nijestee ook duidelijk dat er sprake is van een serieus probleem waar meerdere mensen last van hebben. U mag er vanuit gaan dat Nijestee dit serieus op gaat pakken, want zij willen niet op deze manier in het nieuws komen. Wat betreft de Goudbloemstraat, dat is gehoord, en ik weet zeker dat Nijestee ook mee kijkt naar deze vergadering.”

Hans de Waard (SP): “Kunnen we een vinger aan de pols houden?”
De Waard: “Het is heel goed dat Nijestee deze stappen zet. Als partij hebben wij met huurders gesproken, en ook in het verleden hebben wij al eens aandacht gevraagd voor hun situatie. We hebben het over bewoners die al tien jaar met problemen kampen. Is het daarom niet verstandig om een vinger aan de pols te houden dat het goed komt?” De wethouder: “Tien jaar is heel lang en vervelend. Aan de andere kant, we vragen heel veel van corporaties. Bijvoorbeeld op het gebied van nieuwbouw en verduurzaming. Er wordt keihard gewerkt. Ik denk dat het teveel gevraagd is als de raad om de zoveel tijd hierover bijgepraat moet worden.”