Raad: “Zorg dat iedereen mee kan doen in energietransitie, sluit Groningen Airport Eelde”

nieuws
Foto: Falk Schaaf from FreeImages

Iedereen moet mee kunnen doen in de energietransitie. Om dit voor elkaar te krijgen moet er een Burgerberaad gehouden worden. Dat zeggen verschillende fracties in de Groningse gemeenteraad.

Afgelopen week werd er in de raad gesproken over de herijking van de routekaart van het CO₂-neutraal zijn in de gemeente Groningen. Het gemeentebestuur heeft als doel om in 2035 volledig CO₂-neutraal te zijn. Dat is vijftien jaar eerder dan het streven van het kabinet. Tijdens de vergadering werd duidelijk dat het verschillende partijen niet snel genoeg kan gaan, maar dat andere partijen toch wel wat beren op de weg zien.

Steven Bosch (Student & Stad): “Wij zijn de laatste generatie politici die iets kan doen”
Steven Bosch van Student & Stad: “Overstromingen, hittegolven. Jaarlijks hebben we het over tienduizenden klimaatdoden omdat onze maatschappij fossiel verslaafd is. Als het zo doorgaat dan gaat de opwarming van de aarde jaarlijks 150.000 mensen het leven kosten in alleen al Europa. Wij zijn de eerste generatie politici die dit kunnen stoppen, en we zijn tegelijkertijd ook de laatste generatie die dit kan doen. Terecht daarom dat de gemeente Groningen een aantal jaren geleden de klimaatnoodtoestand heeft uitgeroepen en dat er zoveel mogelijk gedaan moet worden.”

“We moeten de lat hoger leggen”
Wat Student & Stad betreft zijn de plannen van het gemeentebestuur niet ambitieus genoeg. Bosch: “Uit de plannen blijkt dat in 2035 men 54% van de energie van buiten de gemeente haalt. Dat betekent dat we in onze gemeente over dertien jaar 46% zelf opwekken. Dat is niet ambitieus genoeg. Door meer met zon en wind te gaan werken, kunnen de doelen omhoog. Als we Groningen Airport Eelde sluiten, dan is meer wind mogelijk, omdat we dan meer windmolens kunnen plaatsen. Ik vind dat we de lat hoger moeten leggen en op minimaal zestig procent moeten leggen.”

Ceciel Nieuwenhout (GroenLinks): “Vanwege Groningen Airport Eelde vallen veel locaties, waar we windmolens zouden kunnen plaatsen, af”
Ceciel Nieuwenhout van GroenLinks kan zich daar wel in vinden: “Als het om windmolens gaat moeten we de plannen van het Rijk afwachten. Zij komen binnenkort met details op hoeveel meter een windmolen van de bebouwing af moet staan. Feit is dat door Groningen Airport Eelde, en de aanvliegroutes, veel locaties afvallen. We moeten goed kijken of GAE daarom niet gesloten kan worden. Maar ook op andere vlakken moeten we actie ondernemen. Door de hoge energieprijzen blijkt dat we ineens veel kunnen besparen. Welke stappen kunnen we verder zetten? In huizen, maar ook in het verkeer. Ruim een kwart van de CO₂-uitstoot wordt veroorzaakt door het verkeer.”

Joren van Veen (PvdA): “Rijke mensen zitten in goed geïsoleerde woningen, armen hebben het nakijken”
Wel noemt Nieuwenhout het belangrijk dat iedereen mee kan doen: “Wat we gaan doen moet in overleg met de inwoners. Hoe kan iedereen mee doen. Het lijkt me daarom verstandig om een Burgerberaad te organiseren, zodat we een diepere laag aan kunnen brengen in deze discussie.” Joren van Veen van de PvdA: “Er is veel energiearmoede in Nederland. Veel mensen durven de kachel niet aan te zetten. We hebben het over een kloof tussen arm en rijk waarbij rijk in goed geïsoleerde woningen met zonnepanelen bivakkeert en arme mensen het nakijken hebben. Wij vinden dat iedereen met de energietransitie mee moet kunnen doen, en dat de kloof verkleind moet worden.” Ook andere partijen, waaronder de SP, zien wel iets in een Burgerberaad.

René Staijen (Stadspartij 100% voor Groningen): “Effecten mobiliteitsvisie wordt overschat”
René Staijen van Stadspartij 100% voor Groningen is het qua mobiliteitsvisie niet eens met GroenLinks: “Om de doelen te behalen worden er drie routes voorgesteld. Wij denken dat het effect van de mobiliteitsvisie tamelijk overschat wordt.” Nieuwenhout: “Maar een kwart van de CO₂-uitstoot komt van mobiliteit. Mensen moeten de fiets pakken. Bent u dat niet met ons eens?” Staijen: “Niet iedereen pakt nog even makkelijk de fiets. Met name de ouderen en de mensen die minder mobiel zijn. Zij pakken de auto, maar omdat ze gedwongen worden de ringweg te nemen, levert dat veel meer uitstoot op.” Nieuwenhout: “Op straat creëren we toch juist ruimte voor scootmobiels en rollators?” Staijen: “Ik ben dat niet met u eens. Het is tegenwoordig lastiger om van a naar b te komen. Het openbaar vervoer komt niet overal, en als je door de binnenstad wilt wandelen kom je veel fietsen op de trottoirs tegen.”

Jelle Dams (Partij voor het Noorden): “Slechts 26% van de daken wordt gebruikt voor zonnepanelen”
Een vraagstuk was ook of er dwang moet worden toegepast om zaken voor elkaar te krijgen. Nee, zeggen sommige partijen. Ja, zeggen partijen als GroenLinks en PvdA. Daan Brandenbarg van de SP: “Op het gebied van corporatiewoningen moet nog veel gebeuren. Doorwaaiwoningen worden ze in de volksmond wel genoemd. Daar mag wel wat dwang op worden toegepast.” Andere partijen vinden dat er dwang mag worden toegepast op eigenaren van gebouwen die niet de energierekening hoeven te betalen. Jelle Dams van de Partij voor het Noorden: “Wij denken dat dwingen niet effectief is. Wij kijken liever naar het benutten van daken. Op dit moment wordt 26% van de daken die geschikt zijn voor zonnepanelen gebruikt. Hier kan nog veel meer bereikt worden.”

Kelly Blauw (PVV): “Kerncentrale in Duitsland overnemen”
De PVV is de enige partij die de plannen te ambitieus vindt. Zij wil Groningen Airport Eelde behouden en wil daarnaast een kerncentrale in Duitsland overnemen. Volgens Kelly Blauw biedt dat veel mogelijkheden, ook omdat Duitsland op termijn van de centrales af wil.