Raad wil brede bijeenkomst over hoe veiligheid en acceptatie LHTBQIA+ in gemeente verbeterd kan worden

nieuws
Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Er komt vooralsnog geen breed onderzoek in de gemeente waarbij gekeken wordt hoe het gesteld is met de veiligheid en acceptatie van mensen die tot de LHTBQIA+-gemeenschap behoren. Wel komt er op korte termijn een bijeenkomst waar partners uit de keten aan kunnen geven hoe zij tegen de veiligheidssituatie aankijken. Dat bleek woensdag in de gemeenteraad.

Het gesprek in de gemeenteraad werd gevoerd omdat in november een motie is aangenomen waarbij opgeroepen werd om te onderzoeken hoe het gesteld is met de veiligheid en acceptatie van de LHTBQIA+-gemeenschap. Raadslid Karoline de Groot van Student & Stad introduceert het onderwerp helder: “Ik wil Nederland zien als een progressief land. Waar we respect hebben voor elkaar, en waar iedereen zichzelf kan zijn. Iedereen heeft een gelijke waarde. De huidige realiteit is helaas anders. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultuur Planbureau blijkt dat er een stagnatie zit in de acceptatie en veiligheid van mensen die tot de Regenbooggemeenschap behoren. In ons land ligt zichtbare intimiteit tussen mensen van hetzelfde geslacht gevoelig. Daarom hebben we in november opgeroepen tot een breed onderzoek. Een onderzoek helpt om de zaken scherper voor de lens te krijgen.”

Karoline de Groot (Student & Stad): “Meest recente onderzoek is gedateerd”
Student & Stad is samen met D66 en de Partij voor de Dieren de partij die het onderwerp geagendeerd hebben. De partijen melden dat het meest recente onderzoek gedateerd is. Dit komt namelijk uit de periode 2009-2017. De Groot: “Sindsdien is er in de wereld veel veranderd. Daar komt bij dat als het gaat om discriminatie de meldingsbereidheid laag ligt. Desalniettemin zien we dat het aantal geregistreerde gevallen in tien jaar van 400 naar 2.500 meldingen is gegaan.”

Daan Brandenbarg (SP): “Elke vorm van discriminatie moet altijd bestreden worden”
Maar is zo’n onderzoek nodig? En hoe moet zo’n onderzoek er uit zien? Het debat dat gevoerd wordt is creatief en inhoudelijk, waarbij blijkt dat alle partijen niet op één lijn zitten. Wel zijn alle partijen het er over eens dat er voor discriminatie, in welke vorm dan ook, in Groningen geen plaats is. Daan Brandenbarg van de SP: “Elke vorm van discriminatie, geweld en racisme, moet altijd bestreden worden. Dat wordt door iedereen gedeeld hier. En dat is een groot goed. Dat is heel fijn.”

Elisabeth Akkerman (VVD): “Een breed onderzoek kan als 0-punt worden gebruikt”
Raadslid Elisabeth Akkerman legt tijdens het debat de kern bloot: “In november hebben we tegen de motie gestemd, omdat we vinden dat een onderzoek niet vanuit de reserves betaald moet worden. Maar je wilt wel datgene uitvoeren wat effectief is. Weten we genoeg? Zeggen de cijfers die we nu hebben voldoende? Is het beeld in Groningen misschien rooskleuriger? Waar zitten de problemen? Een breed onderzoek kan als 0-punt worden beschouwd, zodat je van daar uit verder kunt bouwen. Zodat je het geld ook daar in gaat zetten waar het nodig is. Maar waar haal je het geld vandaan?”

Vincent Boswijk (D66): “Het onderzoek dat wij graag zien is meerledig”
Brandenbarg is het daar mee eens. “Het hangt er heel erg van af wat je wilt gaan doen. Is een monitoringsonderzoek het geëigende middel? Als het idee is dat we het Stadspanel-onderzoek gaan herhalen, en dat we dat gaan aanvullen met gesprekken met vertegenwoordigde partijen, dan hebben wij als SP geen bezwaar.” Volgens Vincent Boswijk van D66 is een bredere opzet nodig: “Er is op dit moment al een meldpunt, maar wat daar binnenkomt is waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg. Het onderzoek dat wij graag zien is meerledig. Dat je het op verschillende manieren aanvliegt met een kwalitatief onderdeel, met gesprekken met de doelgroep, maar ook een kwantitatief deel, waarbij je heel breed naar de gemeenschap kijkt.”

Wesley Pechler (Partij voor de Dieren): “Onderzoek niet alleen statistisch, maar ook diepgang door interviews”
Wesley Pechler is fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: “Er worden nu al gesprekken gevoerd. Maar dat is vrijwel altijd met de ‘usual suspects‘. Het zijn de mensen die je ook aan tafel verwacht. Ik denk dat het verstandig is om dat veel breder aan te vliegen. Het onderzoek waar we het over hebben is wat ons betreft dan ook niet alleen statistisch, maar moet ook een vorm van diepgang krijgen door middel van interviews. Waar loopt men tegen aan? En het zal nooit honderd procent representatief zijn, maar het geeft dan wel een beeld waar we staan.”

Peter Rebergen (ChristenUnie): “God heeft alle mensen lief”
Voor verschillende partijen is het onderwerp ook aanleiding om met een goudeerlijke boodschap te komen. Bijvoorbeeld voor Peter Rebergen van de ChristenUnie. “Bij dit onderwerp wordt er naar mij gekeken als Christen. Ik zou heel graag willen zeggen dat God alle mensen lief heeft. Daarom is duidelijk dat extra inzet op dit onderwerp nodig is.” Izaäk van Jaarsveld van het CDA vult aan: “Zo nu en dan doe ik voor het CDA interviewtjes op straat. Onlangs interviewde ik een jongen of hij ook op het CDA gaat stemmen. Nee, was zijn antwoord. Ik vroeg hem waarom niet? Hij vertelde dat hij homo is. Ik had helemaal niet begrepen dat dit een obstakel zou kunnen zijn. Hij stelde mij ook een tegenvraag of ik gelovig ben. Ik zei, ja. Hij vroeg mij of zijn geaardheid in mijn geloof thuis kan horen. Ik ben dan ook heel blij met de woorden van meneer Rebergen dat er geen onderscheid bestaat. Desondanks deed deze jongen zijn aanname mij pijn. Mijn partij is er medeschuldig aan geweest voor deze aanname, en dat moeten we wegnemen.”

Els van der Weele (PvdA): “Geen onderzoek nodig, het is heel slecht gesteld met de acceptatie”
De fractie van de PvdA ziet een onderzoek niet zitten. Fractievoorzitter Els van der Weele: “Ik heb geen onderzoek nodig om te weten hoe erg het gesteld is als een man gekleed in een rok door onze stad loopt. Of de ondernemer, waar ik mee sprak, die een regenboogvlag heeft uithangen. Mensen uit de regenboog-gemeenschap voelen zich er prettig, maar de ondernemer zelf heeft consequent te maken met bedreiging en mishandeling waarbij de vlag met enige regelmaat van de gevel wordt gerukt. Wat wil je met het onderzoek bereiken? Voor mij is duidelijk dat het heel slecht gesteld is met acceptatie en veiligheid. We moeten aan de slag.”

Wethouder Molema (GroenLinks): “Ik wil voorstellen om een brede bijeenkomst te organiseren”
Manouska Molema (GroenLinks) is wethouder Emancipatie: “Het is duidelijk dat we iets te doen hebben rond veiligheid en acceptatie van mensen in de Regenboog-gemeenschap. We werken aan een Inclusief-Groningen waar iedereen zich veilig moet voelen. Dat is een urgent probleem. Wat kunnen we nu doen? Ik wil voorstellen om een brede bijeenkomst te organiseren, waarbij ook verschillende partners in de keten aanwezig zijn. Dat we met hen in gesprek gaan over wat zij nodig hebben. Wat is hun behoefte? Wat mij betreft draagt u zelf ook partijen of individuen aan die u bij deze bijeenkomst wilt betrekken.”

Wesley Pechler (Partij voor de Dieren): “Genoeg tijd voor uittrekken”
Het voorstel kan op goedkeuring rekenen van de partijen. Pechler: “Een beeldvormende sessie zou heel goed zijn. Wel zou mijn voorstel zijn om het op de korte termijn plaats te laten vinden, en om er genoeg tijd voor uit te trekken. Dat het niet in een uurtje klaar hoeft te zijn.”