PvdD wil koken op biogas uit oud brood mogelijk maken. 

nieuws

De raadsfractie van de Partij voor de Dieren vraagt aan het college om broodvergisters in te zetten binnen onze gemeente.

Biogas uit vergisters van brood en ander voedsel is volgens de PvdD een goede stap om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Daarnaast vermindert het voedselverspilling en is het beter voor dieren en milieu.

‘Broodvergisters hebben vele voordelen.’ zegt raadslid Janette Bosma. ‘Ze dragen bij aan de circulaire economie, door voedsel dat nu afval is te hergebruiken. Een kilogram oud brood levert namelijk maar liefst 400 liter biogas op waar huishoudens weer gebruik van kunnen maken.’

De broodvergister wordt onder meer al in Amersfoort gebruikt. In een wijkcentrum in die plaats wordt gekookt op biogas, afkomstig van oud brood. Die vergisters kunnen namelijk via fermentatie oud brood en ander eten omzetten in biogas.  In een gunstig geval levert één machine genoeg gas op om acht huishoudens mee te laten koken.

Janette Bosma: ‘Daar komt bij dat brood regelmatig wordt gedumpt, zoals in het Noorderplantsoen en het Wielewaalplein. Mensen willen het bijvoorbeeld aan de vogels of eenden geven, maar realiseren zich niet dat dit slecht is voor de gezondheid van de dieren. Ook trekt het ‘ongewenste’ dieren aan en heeft brood negatieve gevolgen voor het milieu en de waterkwaliteit van vijvers.”

De Partij voor de Dieren vraagt het college, naast het inzetten van broodvergisters, om brooddumpingen tegen ten gaan door bijvoorbeeld een eendenvoerverbod in te stellen.