PvdD: ‘Palmslag houdt kater over aan ESNS, volgens jaar andere plek nodig voor opslag’

nieuws

Het vers ingezaaide grasveldje aan de Palmslag werd de afgelopen weken gebruik door Eurosonic Noorderslag als opslagterrein. Omwonenden waren er volgens de Partij voor de Dieren van op de hoogte dat dit ‘enige logistieke overlast of geluidshinder’ zou veroorzaken, maar zouden verbaasd hebben opgekeken toen het veldje twee weken geleden werd volgebouwd met een grote tent, afzethekken en zeecontainers.

De Partij voor de Dieren wil woensdag opheldering van het college over de situatie van de afgelopen weken. Het veldje in de Oosterpoortbuurt is vaker gebruikt als opslagterrein en de opslag voor ESNS zou daarom ook niet vreemd zijn geweest voor de omwonenden. “Bewoners moesten echter op 13 januari constateren dat het volledige grasveldje werd volgebouwd met een grote tent, afzethekken en zeecontainers voor bevoorrading”, aldus PvdD-raadslid Bart Hekkema. “Op die diezelfde dag kregen bewoners pas een brief waarin dit werd aangekondigd en ook hier werd enkel een e-mailadres om contact op te nemen opgegeven.”

De Partij voor de Dieren erkent dat de gemeente en ESNS, na klachten van omwonenden, een paar verbeteringen hebben doorgevoerd. Ondanks deze aanpassingen is de grond flink ingeklonken en zijn er containers en rijplaten over boomwortels geplaatst. De gemeente heeft al aangegeven het veldje te gaan herstellen. Maar volgens de PvdD blijft de vraag of dit alles in de vergunningsaanvraag is meegenomen en of de gevolgen hiervan zijn getoetst. De fractie wil daarnaast de toezegging dat het grasveld niet meer wordt gebruikt voor opslag voor ESNS.