PvdA Groningen: aanpak armoede speerpunt voor nieuw Provinciaal bestuur

nieuws
Foto: Alexa via Pixabay

De aanpak van de armoede moet na de provinciale verkiezingen van maart één van de speerpunten worden voor het nieuwe provinciebestuur. Dat stelt de statenfractie van de PvdA.

Armoede is in Nederland een omvangrijk probleem en in Groningen in het bijzonder. Teveel kinderen groeien op in armoede en veel volwassenen leven van een minimuminkomen, terwijl alles duurder wordt. Bovendien wonen juist in onze provincie bovengemiddeld veel mensen in slecht geïsoleerde huizen, waardoor de hoge energierekening extra hard aankomt. Veel mensen hebben moeite met betaling van de huur en hebben geen geld voor bijvoorbeeld de tandarts, kleding of vakantie. Leven in armoede betekent voor veel mensen ook sociale uitsluiting, zoals van de sportclub of de muziekvereniging.

De PvdA wil daarom een provinciale isolatiesubsidieregeling voor mensen met een laag inkomen, voor het verduurzamen van hun woning. De partij wil onderzoeken of een provinciaal energiebedrijf mogelijk is, zodat de provincie weer meer grip krijgt op onze energievoorziening. Ook ziet de PvdA een grotere rol voor energiecoöperaties bij de ondersteuning van burgers in energiearmoede.

Verder wil de partij de samenwerking met sociale fondsen en organisaties zoals het Jeugdfonds Sport en Cultuur versterken, en zet ze in op een hoger minimumloon bij alle nieuwe aanbestedingen en projecten. Een uurloon van 14 euro per uur is de basis. Tenslotte pleit de partij voor forse investeringen in de bouw van sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen voor iedereen.