Meerderheid raad gaat instemmen met plan om 5 miljoen euro extra uit te trekken voor verduurzamen vastgoed

nieuws
Eén van de verduurzamingsmaatregelen die door de raad benoemd werd is het aanleggen van groene daken. Het sedumdak op de foto bevindt zich in Ede. Foto: WeeJeeVee - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75960541

Naar alle waarschijnlijk stemt een meerderheid van de gemeenteraad in om vijf miljoen euro extra uit te trekken voor een plan om gemeentelijk vastgoed te verduurzamen.

Eerder werd er bij de behandeling van de gemeentebegroting al 5,2 miljoen euro beschikbaar gesteld. Om het verduurzamen gestalte te geven vraagt het gemeentebestuur om nog eens 5,1 miljoen beschikbaar te stellen waarmee het totale krediet op ruim 10,3 miljoen euro uit komt. De bedragen zitten het CDA niet helemaal lekker. Woordvoerder Izaäk van Jaarsveld: “We hebben het over een honderd procent verdubbeling van het bedrag dat we in de begroting hebben gereserveerd. Waarbij het nog niet zo lang geleden is dat we de begroting behandeld hebben. Was dit niet te voorzien? En hoe verstandig is het om een investering te dekken waarbij we uit gaan van toekomstige opbrengsten?” Raadslid Joren van Veen van de PvdA: “Het CDA schetst nu een beeld dat het veel extra geld gaat kosten. Maar feit is dat als we dit tien jaar geleden hadden gedaan, dat we dan veel minder last hadden gehad van de stijgende energieprijzen. Wanneer is het wel verstandig om een investering te doen?” Van Jaarsveld: “Het was een vraag, ik had nog geen standpunt ingenomen.”

Europese regelgeving
Het plan richt zich dus op het gemeentelijk vastgoed. Behalve de gebouwen waar de ambtenaren in werken gaat het ook om schoolgebouwen, dorpshuizen en sporthallen. Dat de gemeente met een plan komt om deze gebouwen te verduurzamen is niet vreemd. De Europese Commissie werkt momenteel aan de regelgeving ‘Fit for 55%’. Dit behelst een renovatieverplichting waarbij per jaar minimaal drie procent van het maatschappelijk vastgoed gerenoveerd moet worden. Naar alle waarschijnlijkheid moet voor 2030 vijftien procent van het vastgoed aangepakt worden, en de volgende 25% voor 2034. Gebouwen met het hoogste energieverbruik moeten als eerste worden aangepakt, waarbij de verwachting is dat gebouwen met label G in 2027 en label F in 2030 verboden worden.

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Verduurzamen vraagt een lange adem”
Om de verduurzaming gestalte te geven wil de gemeente Groningen gaan werken met een routekaart. De panden in de gemeente zijn gemiddeld veertig jaar oud. Daarbij gaat er slim gewerkt worden door de verduurzamingsopgave voor scholen te integreren in het nieuw op te stellen Integraal Huisvestingsprogramma Onderwijs. Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen: “Het verduurzamen vraagt een lange adem. Bij dergelijke opgaven bestaat het gevaar dat de omvang van de opgave en onzekerheden leiden tot stilstand. In het voorliggende jaarplan kiezen wij bewust voor actie en opschaling. We bouwen enerzijds gestructureerd aan het uitvoeringsprogramma voor de lange termijn, door de gebouwvoorraad op objectniveau te onderzoeken, de organisatie en monitoring op te schalen en pilots ter hand te nemen. Met deze pilots wordt voor uw gemeenteraad heel concreet de opgave naar ‘Paris Proof’ inzichtelijk en afweegbaar gemaakt.”

Joren van Veen (PvdA): “Kan het doel niet hoger, vijftien procent reductie vind ik mager”
Vrijwel alle partijen zien het plan wel zitten, maar er zijn ook verschillende vragen. Zo vraag raadslid Ceciel van Nieuwenhout van GroenLinks zich af of het plan uit gaat van een pessimistisch of een realistisch scenario. Daan Brandenbarg van de SP: “Door goede maatregelen moeten er snelle winsten geboekt worden. Maar ik vraag mij wel af, gaat de huurder voor het vastgoed betalen? En hoe wordt er gekeken naar de energieprijs. Wat als de energieprijs enorm stijgt, kunnen we de investering dan nog steeds terugverdienen?” Joren van Veen van de PvdA: “Er wordt in het plan uitgegaan van vijftien procent reductie. Ik vind dat mager. Inwoners in onze gemeente zijn maximaal aan het bezuinigingen. Moeten wij als gemeente niet het goede voorbeeld geven?” Daar haakt Evelien Bernabela van de Partij voor het Noorden op in: “De temperatuur in de fractiekamers in het Stadhuis is vaak te hoog. Kan dat niet omlaag? Wij hebben inderdaad een voorbeeldfunctie.”

Bart Hekkema (Partij voor de Dieren): “Kunnen we panden ook vergroenen?”
Jim Lo-A-Njoe vraagt zich af of de gemeente ook toe kan met minder gemeentevastgoed door een andere werkwijze te hanteren: “En kan er ook nieuw gebouwd worden? Is er oog voor duurzaam en circulair bouwen?” Bart Hekkema van de Partij voor de Dieren: “We hebben het over energie. Maar is er ook oog voor het vergroenen van panden? Dat we bijvoorbeeld daken kunnen vergroenen. Dat zou ook een mooie toevoeging zijn aan de biodiversiteitsopgaven.

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Investeren om het later weer terug te verdienen”
Wethouder Rik van Niejenhuis: “De PvdA vraagt of er meer ambitie in de plannen kan. Ik denk dat het plan dat we hier op tafel hebben liggen erg ambitieus is. We hebben de lat behoorlijk hoog gelegd. Uitgangspunt van het plan is dat je investeert en dat je het in tientallen jaren weer terug verdiend. Daarbij werken we met het uitgangspunt energieprijs met een kleine plus. Als we hoger gaan zitten dan brengt dat een risico. Als we lager gaan zitten is het te pessimistisch.” Van Jaarsveld: “Maar ik lees overal dat de prijzen stijgen. Is een kleine plus niet te weinig? Is een grote plus niet beter, zodat we het later bij kunnen stellen?” Van Niejenhuis: “Dan ben je aan het speculeren op een bepaald rendement. Het moet wel terugverdiend worden. Je wilt de situatie van de huurder verbeteren, maar je wilt ook niet al te veel risico lopen.”

“Als een gebruiker niet mee wil, dan zullen wij niet snel de portemonnee trekken als diegene om hulp gaat vragen bij hoge energieprijzen”
Van Niejenhuis: “Qua snelheid, meer tempo kan er niet in. Er werd ook gevraagd wat de situatie is wanneer een gebruiker niet mee wil gaan in het verduurzamingsproces. Dat zal als resultaat hebben dat de gebruiker een hogere energielast krijgt. De gebruiker moet dan veel gaan betalen. Vanzelfsprekend zullen wij in zo’n geval niet direct de portemonnee trekken om diegene te hulp te schieten. Wat betreft de vragen van D66. Minder vastgoed is een optie. Biobase- en circulair bouwen is erg in opkomst. Daar kijken we naar. Net zoals het vergroenen van daken.”

Over het plan wordt binnenkort gestemd in de gemeenteraad.