Meer verkeersongelukken met elektrische fietsen in 2022: “Speedpedelecs en fatbikes van fietspad af”

Meer straten en wijken moeten ingericht worden als 30-kilometerzone waarbij speedpedelecs en fatbikes niet langer zijn toegestaan op de fietspaden maar een plek krijgen op de weg. Dat vindt Fietsersbond Groningen.

De Fietsersbond reageert daarmee desgevraagd op het nieuws dat het aantal ongelukken met elektrische fietsen de afgelopen jaren is toegenomen. “De cijfers die vandaag gepubliceerd zijn door de Nationale Politie geven wat ons betreft niet een volledig beeld”, vertelt Wim Borghols van de Fietsersbond. “Het gaat om ongelukken waarbij hulpdiensten ter plaatse zijn gekomen, of waarbij een slachtoffer medische hulp nodig had op de spoedeisende hulp. Maar er gebeuren ook veel ongelukken waarbij die hulp niet nodig was. Dus de daadwerkelijke aantallen zullen nog flink hoger liggen.”

“We zijn tegen een helmplicht, maar het dragen van een helm is wel verstandig”
Toch twijfelt Borghols niet aan de cijfers. “Wat ik begrepen heb is dat vooral het aantal ouderen dat een ongeluk krijgt en gewond raakt, is toegenomen. De elektrische fiets heeft de afgelopen jaren haar intrede gedaan waardoor ouderen juist langer door kunnen fietsen. En dat is natuurlijk geweldig: mensen zijn op oudere leeftijd hierdoor nog mobiel en kunnen volop meedoen in de samenleving. Maar er is ook een keerzijde: hoe ouder men wordt, hoe lastiger de bediening is. Op oudere leeftijd ben je kwetsbaarder. Als Fietsersbond zijn wij tegen een helmplicht, maar we denken dat het wel verstandig is dat ouderen op een elektrische fiets een helm dragen.”

Gevaarlijke paaltjes
Bij veel van de ongelukken gaat het om eenzijdige ongelukken. Dit zijn ongelukken waar geen andere partijen bij betrokken zijn. “Je hebt het dan over de inrichting van de weg die een rol speelt in het veroorzaken. Zijn paaltjes bijvoorbeeld overal nodig? De landelijke Fietsersbond heeft het afgelopen jaar een actie gehouden waarbij er aandacht werd gevraagd om overbodige, en gevaarlijke, paaltjes weg te halen. Wij hebben daar als lokale Fietsersbond niet aan deelgenomen, omdat we zien dat in Groningen heel veel paaltjes goed ingeleid worden met wegmarkeringen en lampjes op de palen die het gevaar in het donker aangeven. Wel willen we dit jaar de gemeente aanspreken op het feit dat het niet overal goed is ingericht.”

“Speedpedelecs en fatbikes verhuizen naar de weg”
Een andere reden voor de toename van het aantal ongelukken komt volgens Borghols omdat de fietspaden steeds meer verkeer krijgen te verwerken. “Er wordt nu gezegd dat het aantal ongelukken in vergelijking met drie jaar geleden is toegenomen. Persoonlijk vind ik dat deze vergelijking mank gaat omdat je tegelijkertijd ook ziet dat het aantal fietsers fors is toegenomen. Je hebt ook allerlei verschillende soorten fietsen: speedpedelecs, fatbikes, cargobikes, bakfietsen. Wat zou helpen is dat je op veel meer plekken een straat of wijk inricht als een 30-kilometerzone. Doordat het wegverkeer langzamer rijdt, ontstaat de mogelijkheid om bijvoorbeeld speedpedelecs en fatbikes te verhuizen naar de weg, waardoor het op het fietspad veiliger wordt.”

“Locatie waar de Friesestraatweg, Aweg en Eendrachtskade bij elkaar komen is een ingewikkeld punt”
Borghols zegt hier ook een goed contact over te hebben met de gemeente. “De gemeente Groningen is op dit vlak welwillend. Afgelopen jaar is de mobiliteitsvisie behandeld, met de openbare ruimte als leidraad. Er zijn echt goede ideeën. Het nadeel is dat als je de stad helemaal goed in wilt richten, dat je dan veertig jaar verder bent. Daarom is het verstandig om met prioritering te werken. Kijk bijvoorbeeld naar de locatie Friesestraatweg, waar de Aweg en de Eendrachtskade bij elkaar komen. Dat is een ingewikkeld punt. Het lijkt op een soort rotonde, maar het is het niet. Wij begrijpen heel goed dat de inrichting naar een rotonde geld kost, maar de huidige situatie is verwarrend. Dat kan echt veiliger.”

Omleiding
Dat het contact met de gemeente goed is wil Borghols benadrukken met een voorbeeld: “Binnenkort gaat de hoofdfietsroute door het Stadspark er uit vanwege werkzaamheden aan de ringweg. Er is een omleiding bedacht die leidt via allerlei kronkelige paadjes. Wij hebben dat bekeken, en wij ontdekten dat er betere verlichting nodig was. Daar hebben we op aangedrongen en daar wordt nu naar gekeken. Juist zulke situaties als omleidingen werken de onveiligheid en ongelukken in de hand. Dat moet je goed inrichten, door bijvoorbeeld effectieve verlichting.”