Gemeente pakt laaggeletterdheid aan

De gemeente gaat zich extra inzetten om laaggeletterdheid en de problemen die daarmee samenhangen aan te pakken. Het college stelt daarvoor 180 duizend euro per jaar beschikbaar.

Het percentage laaggeletterden tussen de 18 en 65 jaar ligt in de gemeente Groningen flink onder het landelijk gemiddelde. Landelijk is dat 12 procent, in Groningen is dat 9 procent. Toch gaat het om 15 duizend mensen. Opvallend is dat laaggeletterdheid in Groningen naar verhouding vaak voorkomt bij jongeren tot 30 jaar.

Voor mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden is het vaak moeilijk om mee te doen in de samenleving. Zij hebben ook vaker te maken met problemen op het gebied van het vinden van betaald werk, gezondheid en armoede.

Het benodigde geld komt van het Rijk. Daarmee wordt het het opleidingsaanbod bij het Alfa-college en Noorderpoort betaald. Het gaat om lessen Nederlandse taal en rekenen. Twintig procent van het budget gaat naar de financiering van de acht taalhuizen in de gemeente. Van het budget wordt ook een aanjager betaald, die contact houdt met werkgevers en bij hen het belang van geletterde werknemers onder de aandacht brengt.