Fracties willen dat sportvrijwilligers onderdeel worden van pilot maatschappelijke parkeervergunning

nieuws

Ook sportvrijwilligers moeten onderdeel worden van de pilot van de maatschappelijke parkeervergunning. Daarvoor pleiten de fracties van de SP en VVD, die daarbij gesteund worden door PvdA, Student & Stad, CDA, Stadspartij 100% voor Groningen, Partij voor het Noorden en PVV.

Het gemeentebestuur wil een pilot van twee jaar optuigen waarmee geëxperimenteerd wordt met maatschappelijke parkeervergunningen voor organisaties waar vrijwilligers een rol vervullen. De pilot is ontstaan na een motie van het CDA waarin gepleit werd om vrijwilligers niet de dupe te laten worden van het betaald parkeren in Stad. Het idee is door met deze maatschappelijke parkeervergunning te komen, dat vrijwilligers niet gedemotiveerd worden bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Instellingen kunnen maximaal vijf vergunningen krijgen waarmee 32 uur per week geparkeerd kan worden.

Philip Broeksma (GroenLinks): “We zien de noodzaak niet”
Drie weken geleden werd al over het onderwerp gesproken. De fracties lieten weten het plan wel te zien zitten. Wel zouden sportverenigingen geen deel uit maken van de pilot. Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer: “Betaald parkeren bestaat al wat langer in de eerste en tweede schil. De sportverenigingen in deze schillen hebben dit zelf opgelost. Daarnaast hebben we het idee dat leden en vrijwilligers bij sportverenigingen dezelfde persoon zijn. Ze wonen ook vaak al in de gemeente, waardoor ze niet beslist noodzakelijk in de auto naar hun sportveld hoeven te komen. Omdat we autovervoer niet willen faciliteren, zien we deze noodzaak niet. Wel willen we een vinger aan de pols houden. Mocht er figuurlijk bloed vloeien, dan kijken we daar naar. Datzelfde geldt voor musea. Hoewel dit in de eerste en tweede schil geen probleem is geweest.”

Jimmy Dijk (SP): “Mensen mogen niet door parkeerkosten beperkt worden”
Maar de SP en de VVD willen nu dat de sportverenigingen toch onderdeel laten zijn van de pilot. Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP: “Het gaat er uiteindelijk om dat wanneer mensen zich vrijwillig voor maatschappelijke organisaties inzetten en zo onze sociale stad versterken, zij dan niet door parkeerkosten beperkt mogen worden.” Rik Heiner van de VVD: “Vrijwilligers zijn uiteindelijk de mensen die het verenigingsleven draaiende houden. Daar horen geen opgelegde obstakels door de gemeente bij. Sommige vrijwilligers zijn afhankelijk van de auto.” Aan het gemeentebestuur wordt verzocht een inventarisatie te maken van de problemen die vrijwilligers van sportclubs in hun vrijwilligerswerk met betaald parkeren ervaren en om hier een passende oplossing voor te vinden.

Het onderwerp wordt woensdag in de gemeenteraad besproken.