CDA: “Onderwijs en zorg mogen niet de dupe worden van maatschappelijke parkeervergunning”

Sectoren die het zwaar hebben mogen niet de dupe worden van de pilot omtrent maatschappelijke parkeervergunningen. Dat vindt de fractie van het CDA die tegelijkertijd pleit voor maatwerk.

Aanleiding voor de uitspraak is de brief van praktijkschool De Bolster aan de Multatulistraat in Stad. De directeur schrijft dat het maximale aantal parkeervergunningen niet toereikend is en dat men zeven vergunningen te kort komt. De school verwacht dat het qua kosten straks niet meer op is te brengen: “We hebben onderzocht of we gebruik kunnen maken van parkeerterreinen buiten de stad, maar dat komt neer op een bedrag van duizend euro per medewerker op jaarbasis. Andere alternatieven zijn duurder. Als school kunnen wij deze kosten niet betalen, en de medewerkers zijn niet bereid om het zelf te betalen. Ik maak mij daarom grote zorgen over het behoud van mijn personeel, in een tijd waarin we te maken hebben met een zeer schrale arbeidsmarkt.”

Maatwerk
Jalt de Haan is fractievoorzitter van het CDA: “In Groningen zijn we al heel lang bezig met de invoering van een maatschappelijke parkeervergunning. We zijn blij met de brief van deze directeur, waarbij ik wel moet zeggen dat deze situatie niet op zichzelf staat. Deze situatie die geschetst wordt, geldt voor meer scholen, zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties. Precies om deze reden pleiten wij als fractie er ook voor dat sommige instellingen niet genoeg hebben aan het maximum van vijf vergunningen. En dat er op deze plekken maatwerk nodig is.”

“Flexibiliteit toepassen”
De politicus vertelt verder: “Wij vinden dat sectoren die het al zwaar hebben niet de dupe mogen worden. In het onderwijs is het lastig om aan personeel te komen. Dat geldt ook voor de zorg. En mensen die vrijwillig hun handen uit de mouwen steken wil je ook niet bestraffen met het betalen van hoge parkeertarieven eer zij hun hobby uit kunnen voeren. Daarom gaan we dit probleem volgende week tijdens de raadsvergadering ook aan kaarten. Wij begrijpen heel goed het standpunt van het gemeentebestuur dat het aantal auto’s in de openbare ruimte teruggedrongen moet worden. Maar wij roepen wel op om oog te houden voor deze instellingen, en dat het belangrijk is om hier flexibiliteit toe te passen.”

“Het zal een pittige discussie worden”
Onlangs werd er in de gemeenteraad al over het onderwerp over gesproken waarbij Student & Stad juist pleitte om het onderwijs uit het systeem van de maatschappelijke vergunning te halen. De Haan: “Het zal een pittige discussie gaan worden. Maar het kan toch niet zo zijn dat een school straks veel geld moet betalen voor parkeervergunningen, terwijl ze dit geld beter hadden kunnen investeren in de kwaliteit van het onderwijs?”